Brief 12: Kruin – vrucht 


Wat zijn de vruchten van Vriendschap in Twaalf Brieven gedurende 12 maanden in het jaar 2021 ?

  • waardevolle uitwisseling met mijn pen-friend: inzichten, ervaringen inspiraties
  • meer inzicht in mijn innerlijk kompas en persoonlijk pad

Hoe zou ik deze oogst vieren?

  • mijn dank en waardering uitspreken naar mijn pen-friend voor de uitwisseling
  • een heildronk uitbrengen

Hebben deze vruchten ook zaden voor iets nieuws in zich?

Ping: Brief 11: Kruin – bloei – Dreamquest

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.