Zwaarden


1. Het zwaard van weten
zal wolken snijden
om kroon te spannen
en krans te pakken

2. twee klingen treffen elkaar
hun wilkracht worstelt weerom
in balans wankel voorwaar
ze vallen uiteen rondom

3. zwaarden treffen in het hart
luiheid hebzucht jaloezie
driemaal snijden tot het bot
lijden strijden sneven

4. rust in vrede en slaap zacht
strijd gestreden in de wacht
na rustpoos komt nu wake
reis verder maar met mate

5. haastig roof brengt spoedig buit
wrake volgt de snelle dief
opstaan zal wie onder ging
tegen macht van dwinger trots

6. veerman mag ik over varen
dannog moet ik tol betalen
over zee of over zwerk
obool is tol voor veerman

7. als een dief in de nacht
sluipt spion langs de wacht
wanneer wachter rede slaapt
komen nacht demonen

8. spitsroeden lopen tussen zwaarden
blindlings dwalen in moeras
gekerkerd wegens eigen blindheid
gevangen door dwaze doofheid

9. wanhoop om wreedheid
tranen in de nacht
wreedheid brengt wanhoop
en kreten van de wacht

10. dolken in de rug
bloedspoor bij schemer
middenin lijkendveld
bloeien papavers

11. scherpzinnig zoekt de speurnis
naar sporen van het jachtwild
wie echter is de jager
hellehond of het haasje

12. dappere ridder te paard
snelvoetig zwaaiend zijn zwaard
onversaagd klievend links en rechts
onverhoeds stotend hier en daar

13. op het scherp van de snede
balanceert nu de weegschaal
links of rechts valt het oordeel
nivellering is de strijdkreet

14. scherprechter op zijn troon
doordringend met zijn zwaard
baanbrekend is zijn toorn
onfeilbaar is zijn haat

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.