Month: January 2006

Oorsprong van de Yi


de Yi is veel meer uitgebouwd en gedocumenteerd dan andere orakel-vormen (Runen, Ifa, taro) gewoon een kwestie van ononderbroken documentatie van commentaren op commentaren op de traditie van de Shang(1600 voor de jaartelling t/m heden), waardoor de Yi een levende traditie is gebleven.

Na de Shang kwam de Zhou dynastie, volgens de overlevering werd het Orakel van Zhou (de Zhou Yi) opgesteld in de nadagen van de Shang.

Modern onderzoek heeft uitgewezen dat de Yi waarschijnlijk is gebaseerd op het [bot-orakel van de Shang

Intuitief Orakelen


Om effectief te kunnen werken met Orakels, is het belangrijk om de intuitie aan het werk te zetten.

Om de intuitie aan het werk te zetten, moet je proberen om het lineaire causale denken los te laten.
Want meestal raadpleeg je het Orakel wanneer de ‘normale’ denkwijze je niet verder brengt.

De methode die ik hanteer om de intuitie aan het werk te zetten, is een vorm van vrije associatie, het kan best zijn dat je eerste reactie is ‘ja maar dat is toch niet logisch?’. Mijn reactie is dan: ‘Juist, het was juist de bedoeling om de logica even los te laten, anders had je het Orakel toch niet gevraagd?’

Het Munt-orakel


Hiervoor heb je drie munten nodig, als je Nederlandse munten gebruikt dan heeft Kop een vrouwelijke beeltenis, dus is het Yin en heeft het getalswaarde 2 (twee).

Zelf heb ik chinese munten (authentieke antieke munten kan je kopen in Amsterdam, maar er zijn ook aardige goedkope replica’s in de handel).
Meestal hebben ze aan de ene kant chinese tekens, en aan de andere kant mongoolse tekens

Mijn munten zijn uit de QianLong periode (1736-1795), aan de chinese kant staat Qian, dat is Yang, dus de mongoolse kant is dan Yin.

Kop = Yin = 2
Munt = Yang = 3

Als je met drie chinese munten gooit, heb je dus de volgende mogelijke uitkomsten:

2 + 2 + 2 = 6, een Yin lijn die verandert in Yang
2 + 2 + 3 = 7, een stabiele Yang lijn
2 + 3 + 3 = 8, een stabiele Yin lijn
3 + 3 + 3 = 9, een Yang lijn die verandert in Yin

Dus muntworpen die resutleren in waarde 6 en 9 geven veranderlijke lijnen, die terug te vinden zijn in de grondtekts:
”zes op de zoveelste lijn”
“negen op de zoveelste lijn”

Bij het vormen van een hexagram werp je zesmaal met de drie munten, er zijn dus zes lijnen die potentieel kunnen veranderen, waardoor een hexagram potentieel kan veranderen in een ander hexagram.
Een hexagram is zelden 100 % statisch onveranderlijk, meestal verandert er ergens wel iets.

Het Boek der Veranderingen legt dan ook de nadruk op het gegeven dat elke situatie onderhevig is aan veranderingen.

Taijiquan & Yi Jing


Acht technieken, trigrammen & windrichtingen

Peng: “afweren”: een backhand-achtige beweging; met de rug van de gebogen arm wordt een afweer (tegen de armen) of slag gedaan (tegen de romp). Een expansieve, explosieve techniek (afweer en/of slag
Qian: “hemel”: drie yang-lijnen., extreem hard. Het Zuiden.

Lu: “terugdraaien”: meegeven met de inkomende kracht, om deze vervolgens zijwaarts achter je naar de grond te leiden. Een terugtrekkende, meegevende beweging (balansverstoring)
Kun: “aarde”: drie yin-lijnen, extreem zacht. Het Noorden.

Ji: “persen”: beide handen bewegen naar elkaar, waarbij een kwetsbaar lichaamsdeel van de tegenpartij wordt samengeperst. (dubbele slag, klem).
Kan: “water”: een yang-lijn, ingeklemd tussen twee yin-lijnen: van buiten gezien extreem zacht, maar van binnen verborgen hardheid. Het Westen.

An: “duwen”: met een of twee handen duw je tegen de armen (om een aanval te neutraliseren) of de romp (om een slag te leveren met de open hand) van de tegenpartij. (afweer en/of slag)
Li: “vuur”: een yin-lijn, ingeklemd tussen twee yang-lijnen: van buiten gezien extreem hard, maar van binnen verborgen zachtheid. Het Oosten.

Cai: “grijpen”: de elleboog of pols van de tegenpartij grijpen, om deze in de gewenste richting te brengen. (balansverstoring, klemmen, breken).
Sun: “wind”: twee yang-lijnen boven een yin-lijn: voornamelijk hard, met zachte mogelijkheden: Het Zuidwesten.

Lieh: “splijten”: beide armen bewegen zich in tegengestelde richting, alsof je iets uit elkaar trekt; de bedoeling is met de ene hand een arm van de tegenpartij te grijpen, terwijl de andere hand een slag plaatst op de romp. (slag en greep-combinatie).
Zhen: “donder”: twee yin-lijnen boven een yang-lijn: voornamelijk zacht, met harde mogelijkheden. Het Noordoosten.

Zou: “elleboog”: de elleboog gebruiken om een stoot te leveren of om een greep te neutraliseren. (stoot of neutralisatie).
Dui: “meer”: een yin-lijn boven twee yang-lijnen: Zachtheid verbergt grote hardheid.Het Zuidoosten.

Kao: “botsen”: een onderdeel van het lichaam (schouder, rug, heup, dij, knie, borstkast, bil) gebruiken om op korte afstand de tegenpartij uit balans te brengen.
Gen: “berg”: een yang-lijn boven twee yin-lijnen: Hardheid verbergt grote zachtheid: Het Noordwesten.

De vijf posities & elementen
Jin Bu: “stap voorwaarts”: wanneer de tegenpartij zich uit een benarde positie wil terugdraaien, blijf je hem achtervolgen en klemzetten. Chin: “metaal”: verslaat “hout” en produceert “water”.

Tui Bu: “stap achterwaarts”: wanneer de tegenpartij met nadruk een aanval op je uitvoert, trek je terug om de aanval te neutraliseren. Mu: “hout”: verslaat “aarde” en produceert “vuur”.

Zuo Gu: “kijk naar links”: wendt je naar de linkerflank, om een aanval en/of verdediging in die hoek uit te voeren. Shui: “water”: verslaat “vuur” en produceert “hout”.

You Pan: “kijk naar rechts”: wendt je naar de rechterflank, om een aanval en/of verdediging in die hoek uit te voeren. Huo: “vuur”: verslaat “metaal” en produceert “aarde”.

Zhung Ding: “stabiliseer het centrum”: onder alle omstandigheden moet je balans en je zwaartepunt goed in je centrum zitten, dwz in je buik Tu: “aarde” verslaat “water” en produceert “metaal”.

De acht poorten (Ba men)
In de primaire rangordening der trigrammen volgens de volgorde van Fu Xi, zijn de trigrammen geordend in complementaire paren tegenover elkaar, waarbij de bovenzijde van het schema naar het zuiden is gericht.
De rangordening van Fu Hsi verwijst naar de relatie en interactie van de trigrammen voordat het scheppings-proces de archetypen doet indalen in de materie.
In de feng shui (geomantie) wordt gebruik gemaakt van de rangordening van Fu Hsi bij de inrichting van graf-heuvels.
Bij de inrichting van gewone huizen gebruik gemaakt wordt van een volkomen andere rangordening, namelijk die van koning Wen, die verwijst naar de relatie en interactie van de trigrammen nadat het scheppingsproces de archetypen werkzaam maakt in de materie.
Bij het beoefenen van de Taijiquan vorm wordt gebruik gemaakt van de ordening van Fu Xi: begin je in het centrum met het gezicht naar het zuiden, je moet je bewust blijven van de acht windrichtingen. Tijdens de beoefening van de vorm verander je continu van richting, waardoor je alle acht richtingen doorloopt. Elke beweging en houding van de vorm is een antwoord op een actie van een onzichtbare tegenstander vanuit één van de acht richtingen.

Het mysterie van ‘Alle Geesten’


Yehe, als huurzwaard ook bekend onder de naam Whitecrane, had in de haven al geruchten opgevangen, dat Kapitein Jona van het schip ‘Alle Geesten’ opnieuw avonturiers zocht om zijn uitgedunde bemanning aan te vullen. Dat kwam Yehe wel goed uit, de buit van zijn vorige avontuur was ondertussen helemaal opgegaan aan het goede leven… Dat ‘Alle Geesten’ de reputatie had van spookschip, kon Yehe niets schelen, dat soort sterke verhalen werden wel meer verteld na een paar slokken rum. Nu was de reputatie van de kapitein wel bekend, Yehe was hem reeds eerder tijdens de vaart tegengekomen, de ene keer als bondgenoot en de andere keer als concurrent, zo gaan die dingen bij de Broederschap van de Zee. Op weg naar taveerne ‘de Kat’ passeerde Yehe een vrouw, gehuld in wijde kleren, die echter niet konden verhullen dat zij zwaar bewapend was: een koppel pistolen, een werpbijl en een sabel. Als groet plaatste Yehe zijn rechtervuist op zijn borst (waarbij hij terloops controleerde of de bandolier van de zwaardschede op zijn rug goed zat), zijn linkerhand zwaaide losjes langs zijn linkerheup (waar zijn langmes op grijpafstand lag). De vrouw keek niet op of om, ze trok haar gezicht (dat verborgen was onder een wijde pet en lange haren) nog dieper tussen de schouders en liep in de richting van de haven, terwijl ze Yehe aan zijn linkerhand passeerde. In het voorbijgaan observeerde Yehe haar nog vanuit zijn ooghoek, het moment was snel voorbij. Daar was de Taveerne! Zo’n twintig passen voor Yehe ging net een man met een houten been naar binnen, op zijn linkerschouder zat een vuilbekkende papegaai. Yehe herkende meteen Kapitein Jona, die meteen een luidruchtige uitwisseling had met de waard. Bij het binnenkomen zag Yehe in een donkere hoek een mooie vrouw verscholen, maar toen ze zijn blik zag keek ze hem stuurs aan met een uitdrukking van ‘blijf van mijn lijf’, met een innerlijke zucht liep Yehe verder naar de bar om de Kapitein te begroeten: "Ahoi Jona! Long time no see, matey!"