Month: February 2006

Dedication to Hekate


Pre-Christian, pre-Olympian, pre-Titanic Hekate World-Tree planted in Asia Minor, gate-guard of the worlds, keyholder to the 3 realms, gross seated Mother, lions at your sides, fostering nurse of all that's young, female heap of big fat attributes, ruling through pre-rational ages in cruelties of agricultural worship, slain corn-kings, child sacrifice, castrated temple-males. You glid into … Continue reading Dedication to Hekate

Het recht om te demonstreren


Bron: http://www.amsterdam.nl/quote:Wilt u een openbare manifestatie organiseren? Dan moet u dit minimaal 24 uur voor aanvang schriftelijk melden aan het stadsdeel waar de manifestatie gepland is. Onder 'manifestatie' verstaat de gemeente: een demonstratie, betoging, vergadering of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats.Bent u door bijzondere omstandigheden die verband houden … Continue reading Het recht om te demonstreren

Open Source Religion


Bron:Open Source ReligionYoism claims to be "the world's first open source religion."Yoism was modeled on the successful development of open source software and specifically on the subsequent explosion of interest in Wikipedia, a system for collaborative development of a compendium of human knowledge. In direct analogy to Wikipedia, Yoism was designed to be a collaborative … Continue reading Open Source Religion

Het denken mag zich nooit onderwerpen


Het denken mag zich nooit onderwerpen noch aan een dogma noch aan een partij noch aan een hartstocht noch aan een belang noch aan een vooroordeel noch aan het even wat maar uitsluitend aan de feiten zelf want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken Henri Jules Poincaré (1854-1912)

Meldpunten discriminatie


quote: [Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI is gericht op het doen verwijderen van discriminerende uitingen op internet. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht Indien een uiting strafbaar is, wordt een … Continue reading Meldpunten discriminatie

Het Verhalenspel: Ost Arden


SpittingCobra (aka Whitecrane) naderde grimmig de veste Killem Bath in Ost Arden. Maar al te goed herinnerde SpittingCobra de tijd, dat de anderen hier heer en meester waren, totdat Prester John en zijn Paladijnen alles wegjoegen wat niet paste in hun ideaal van recht en orde. Eigenlijk was de huidige heerser van Killem Bath, Hertog … Continue reading Het Verhalenspel: Ost Arden

Bridge the gap


Sinds kort doe ik mee aan Bridge the Gap!Mijn intentie hierbij is het plaatsen van bruggen tussen diverse tradities, de ene keer via eclectisch syncretisme, de andere keer via pittige discussies met andersdenkenden.!

De Elementen-leer: Griekse vs Chinese traditie


De leer van de Vijf Elementen in de Chinese Filosofie is een heel ander systeem dan de leer van de Vier Elementen in de Griekse filosofie.In de Chinese Filosofie wordt eigenlijk gesproken over 'veranderingsfasen' (hout, vuur, aarde, metaal, water), het verwijst naar 'staten van zijn' bij uiteenlopende fenomenen (lichamelijke en geestelijke gezondheid, seizoenen, karakter, strategie), … Continue reading De Elementen-leer: Griekse vs Chinese traditie