Month: February 2006

Dedication to Hekate


Pre-Christian, pre-Olympian, pre-Titanic Hekate
World-Tree planted in Asia Minor,
gate-guard of the worlds,
keyholder to the 3 realms,
gross seated Mother, lions at your sides,
fostering nurse of all that’s young,
female heap of big fat attributes,
ruling through pre-rational ages
in cruelties of agricultural worship,
slain corn-kings, child sacrifice,
castrated temple-males.

You glid into Greece after Troy’s fall,
Hekate-Enodia riding down from Thessaly,
leading the angry horde of ghosts,
planted yourself at the crossroads;
your torch began to smoke then flared up,
making night noon –
World-Tree Hekate, your roots reached Hell’s
downmost altitude to suck the power
of the buried dead. Eater of Filth
Goddess of darkness, grimly silently
munching corpses, Hekate,
regaled with incense of goat-fat, baboon-shit,
garlic; honored with gutted puppies
and rubbish rites.

Hekate in your oakleaf crown shaking reptile dreadlocks,
around you hellhounds yowling sharp and shrill,
the meadows tremble, rivernymphs scream,
their waters rush backwards up the streambed
and dive affrighted down their own fountains.

With the witches I dance around you,
naked, snake-necklaced,
hair in the wind, gashing blood from arms:
sex-crazed hags with false teeth and hair,
young girls gloriously pornographic,
stir the cauldron of ugly oddities,
throw in magic salads gathered in the graveyard,
– a brew with power to draw babes screaming
into existence, or hurl them howling hence.
The witches lay hold of you, Hekate, World-tree,
shake, make tremble on your branches
the planets suspended like rare and fragile fruit.

Goddess good in struggles, finder of ways,
Hekate Rescuer, Greatest, Best,
accept this black libation of inkshed,
bring this book to birth,
adopt it for your child,
rearise through its pages in the realm of men.

– Jacob Rabinowitz

Het recht om te demonstreren


Bron: http://www.amsterdam.nl/

quote:
Wilt u een openbare manifestatie organiseren? Dan moet u dit minimaal 24 uur voor aanvang schriftelijk melden aan het stadsdeel waar de manifestatie gepland is. Onder ‘manifestatie’ verstaat de gemeente: een demonstratie, betoging, vergadering of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats.

Bent u door bijzondere omstandigheden die verband houden met de manifestatie, niet in staat om u aan deze tijdslimiet te houden? Dan bent u verplicht het stadsdeel direct mondeling van uw voornemen op de hoogte te brengen.

Een manifestatie moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen om toestemming te krijgen van de gemeente:
Het element van meningsuiting staat voorop.
Alleen een vreedzame manifestatie kan aanspraak maken op grondwettelijke bescherming

Aan het melden van een manifestatie zijn geen kosten verbonden.

U kunt voor de aanvraag een speciaal formulier gebruiken, dat verkrijgbaar is bij uw stadsdeel. Op het formulier vermeldt u in ieder geval de volgende zaken:

naam, adres en telefoonnummer van de organisator
datum, route en plaats van de manifestatie
een omschrijving van de aard van de manifestatie
de plaatsen en de tijdstippen van de openstelling en ontbinding van de manifestatie
het te verwachten aantal deelnemers
de voorgenomen maatregelen van de organisator om een ordelijk verloop van de manifestatie te waarborgen

Zoals ik het lees, moet je in Amsterdam een demonstratie 24 uur van te voren aankondigen; zolang je een vreedzame demonstratie aankondigd, kan je beroep doen op artikel zeven van de grondwet.

Open Source Religion


Bron:Open Source Religion

Yoism claims to be “the world’s first open source religion.”

Yoism was modeled on the successful development of open source software and specifically on the subsequent explosion of interest in Wikipedia, a system for collaborative development of a compendium of human knowledge.
In direct analogy to Wikipedia, Yoism was designed to be a collaborative collection/creation of a system of religious memes that best comports with the actual life experiences of people everywhere

Yoan Truth is derived from three sources.

First, there is the empirical data of collective human experience.

Second, reason and logic must be brought to bear on our experience to create our knowledge of how our experiences relate to one another and can be expected to relate to our future experience.

Third, a careful exploration of our deepest feelings, our fundamental values, and our most vital strivings is necessary for us to realize fully what aims (goals, meanings) to pursue. The Open Source Truth of the continuously evolving Book of Yo is Yoism’s collective understanding of how to utilize valid knowledge in the most effective pursuit of the deepest human aims.

Yoans build their communities on an open-source process of consensus, striving to express what the individuals in the community find to comport with their experience, with scientific data (i.e., the systematically collected and recorded experience of others), and with the aspirations of the members of the larger community.

Using this consensus on values, meanings (human desires and goals), and empirically validated facts (scientific, intersubjective truths), i.e., Yoism’s Open-Source Truth, Yoans claim to be striving to improve the world.

Het denken mag zich nooit onderwerpen


Het denken mag zich nooit onderwerpen
noch aan een dogma
noch aan een partij
noch aan een hartstocht
noch aan een belang
noch aan een vooroordeel
noch aan het even wat
maar uitsluitend aan de feiten zelf
want zich onderwerpen
betekent het einde van alle denken

Henri Jules Poincaré (1854-1912)

Meldpunten discriminatie


quote:
[Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI is gericht op het doen verwijderen van discriminerende uitingen op internet. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd. DISCRIMINATIE BUITEN INTERNET Voor meldingen over DISCRIMINATIE BUITEN INTERNET (werk, straat, school, TV, media, etc.) kunt u zich wenden tot een Meldpunt Discriminatie in uw omgeving. Een lijst van meldpunten treft u hier aan: http://www.meldpunt-amsterdam.nl/meldpunten.html KINDERPORNO Voor meldingen over KINDERPORNO OP INTERNET moet u zijn bij Meldpunt Kinderporno op Internet BUITENLAND Een lijst van Meldpunten Discriminatie Internet in een aantal andere landen kunt u hier vinden: http://www.inach.net/

Het Verhalenspel: Ost Arden


SpittingCobra (aka Whitecrane) naderde grimmig de veste Killem Bath in Ost Arden. Maar al te goed herinnerde SpittingCobra de tijd, dat de anderen hier heer en meester waren, totdat Prester John en zijn Paladijnen alles wegjoegen wat niet paste in hun ideaal van recht en orde. Eigenlijk was de huidige heerser van Killem Bath, Hertog Jona, slechts een usurpator. Wat wist hij nou van het verleden van de anderen? En nu waren er de laatste tijd mysterieuze verdwijningen in deze streek, er werd gefluisterd dat de anderen hiermee te maken zouden hebben. SpittingCobra wist als geen ander, dat mensen als Hertog Jona weinig onderscheid zagen tussen de verschillende facties van de anderen, hierover waren reeds eerder harde woorden en daden gevallen. SpittingCobra was nu wederom via een tussenpersoon van de anderen benaderd om op te treden als gezant naar Hertog Jona, om escalatie te voorkomen. “Jullie weten, wat dat er een bloedvete tussen mijn familie en die van Hertog Jona is” had SpittingCobra tegengeworpen. “We weten niemand anders, die we zouden kunnen vragen als middelaar” had de tussenpersoon gezegd. “En er ligt nog steeds een geis op je, dat je niet mag weigeren om gezant te zijn’ “Het zij zo”, zuchtte Spitting Cobra.

Oefeningen met de Yi


De Yi is een verzameling plaatjes.

Als oefening heb ik het omgekeerde gedaan:

Kijk eens naar een landschap, en probeer die te herleiden tot een hexagram, of zelfs een composiet van een hexagram die verandert in een ander!

Voorbeeld:
Ik sta op het strand, en kijk zeewaarts naar de heldere horizon, wat zie ik?
Hemel boven water…
Maar als er regenwolken aankomen?
Hemel boven water, wordt water boven water…
etc, etc.

De Elementen-leer: Griekse vs Chinese traditie


De leer van de Vijf Elementen in de Chinese Filosofie is een heel ander systeem dan de leer van de Vier Elementen in de Griekse filosofie.

In de Chinese Filosofie wordt eigenlijk gesproken over ‘veranderingsfasen’ (hout, vuur, aarde, metaal, water), het verwijst naar ‘staten van zijn’ bij uiteenlopende fenomenen (lichamelijke en geestelijke gezondheid, seizoenen, karakter, strategie), de Vijf Veranderingsfasen verwijzen voornamelijk naar symbolische concepten.

In de Griekse Filosofie verwijzen de vier elementen naar de vier primaire bouwstenen van het universum, waarbij eventueel een vijfde element (quintessence) aan wordt toegevoegd. Oorspronkelijk verwijzen de Vier Elementen naar fysieke concepten.

Het concept van Hemel is in de Griekse Filosofie goed te corresponderen met het Element Lucht, maar als je in de Chinese Filosofiehet concept Hemel koppelt met ‘Hout’, heb je te maken met andere mentale en gevoels-associaties