Day: February 17, 2006

Meldpunten discriminatie


quote:
[Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI is gericht op het doen verwijderen van discriminerende uitingen op internet. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd. DISCRIMINATIE BUITEN INTERNET Voor meldingen over DISCRIMINATIE BUITEN INTERNET (werk, straat, school, TV, media, etc.) kunt u zich wenden tot een Meldpunt Discriminatie in uw omgeving. Een lijst van meldpunten treft u hier aan: http://www.meldpunt-amsterdam.nl/meldpunten.html KINDERPORNO Voor meldingen over KINDERPORNO OP INTERNET moet u zijn bij Meldpunt Kinderporno op Internet BUITENLAND Een lijst van Meldpunten Discriminatie Internet in een aantal andere landen kunt u hier vinden: http://www.inach.net/

Het Verhalenspel: Ost Arden


SpittingCobra (aka Whitecrane) naderde grimmig de veste Killem Bath in Ost Arden. Maar al te goed herinnerde SpittingCobra de tijd, dat de anderen hier heer en meester waren, totdat Prester John en zijn Paladijnen alles wegjoegen wat niet paste in hun ideaal van recht en orde. Eigenlijk was de huidige heerser van Killem Bath, Hertog Jona, slechts een usurpator. Wat wist hij nou van het verleden van de anderen? En nu waren er de laatste tijd mysterieuze verdwijningen in deze streek, er werd gefluisterd dat de anderen hiermee te maken zouden hebben. SpittingCobra wist als geen ander, dat mensen als Hertog Jona weinig onderscheid zagen tussen de verschillende facties van de anderen, hierover waren reeds eerder harde woorden en daden gevallen. SpittingCobra was nu wederom via een tussenpersoon van de anderen benaderd om op te treden als gezant naar Hertog Jona, om escalatie te voorkomen. “Jullie weten, wat dat er een bloedvete tussen mijn familie en die van Hertog Jona is” had SpittingCobra tegengeworpen. “We weten niemand anders, die we zouden kunnen vragen als middelaar” had de tussenpersoon gezegd. “En er ligt nog steeds een geis op je, dat je niet mag weigeren om gezant te zijn’ “Het zij zo”, zuchtte Spitting Cobra.