Month: March 2007

Saint Theresa’s prayer


May today there be peace within. 
May you trust God that you  are exactly where you are meant to be. 
May you not forget the infinite possibilities that are born of faith. 
May you use those gifts that you have received, and pass on the love that has been given to you. 
May you be content knowing you are a child of God.
Let this presence settle into your bones, and allow your soul the  freedom to sing, dance, praise and love.
It is there for each and  every one of us.

only timeWho can say
where the road goes
Where the day flows
– only time
And who can say
if your love grows
As your heart chose
– only time

Who can say
why your heart sighs
As your love flies
– only time
And who can say
why your heart cries
when your love lies
– only time

Who can say
when the roads meet
That love might be
In your heart
And who can say
when the day sleeps
If the night keeps
all your heart

Night keeps all your heart

Who can say
if your love grows
As your heart chose
– only time
And who can say
where the road goes
Where the day flows
– only time

Who knows – only time…

Who knows – only time…

ENYA

Iron Pentacle deel II


Wat betekent voor mij Power, en Passion?
Power, in de zin van echte intrinsieke kracht, heeft voor mij te maken met intentie, zoals beoefend in de esoterische gevechtkunst. Daarvoor is een goede Grounding & Centering nodig.
Passion, datgene wat echt mijn passie heeft.
Hiervoor het GuanYin orakel geraadpleegd.
Tekst 83 Moon Month: the moon waxes & wanes in natural rythm
duiding: mijn passie  volgt het maanritme, het wast en neemt af; soms moet ik afwachten op het juiste moment voor de passie, dat is wel eens moeilijk.

Ostara 2007


Met een stel vrienden afgesproken om equinox ritueel te houden op ‘t Stenen Hooft; tevoren eerst samen eten in eersteklas stationsrestauratie Amsterdam CS, brainstormen over structuur & intentie van het ritueel.
Voor het structuur algemene Reclaiming-stijl aangehouden: gronden, cirkel trekken, oproepen van windrichtingen & elementen & goden, energie oproepen & gronden, het danken & afscheid nemen van hetgeen opgeroepen was, cirkel openen.
De intentie was: het begroeten van het licht

Bij de uitvoering kreeg iedereen op typisch eigenzinnige Reclaiming-wijze iedereen de ruimte een eigen invulling te geven binnen het aangegeven kader.
Het gronden werd gedaan vanuit de Chinese traditie van Taijiquan & Qigong.
De cirkel werd getrokken door een Asastruar die op haar manier de kwartieren begroette waarna de hele groep de cirkel liep terwijl de windrichtingen en elementen werden aangeroepen
Aangeroepen werden Wodan, Thor en Freya, maar ook de voorouders en de komende ongeboren kinderen, er werden offers gebracht aan de goden.
De energie werd opgeroepen met drummen en chanten, op Asatru-wijze werd een heilsdronk met zegenwens gedaan door iedereen, waarna op gebruikelijke wijze afscheid werd genomen van hetgeen opgeroepen was.

Voor mij persoonlijk was het ook een bekrachtiging van mijn intentie: de worsteling van de donkere tijd afsluiten, tijd maken voor nieuw licht, accepteren dat soms een goede scheiding beter is dan een slecht huwelijk.

Workshop Reclaiming-Ritueel


Het hele proces dat hiertoe leidde vond ik bijzonder zwaar.

Binnen de organisatie communicatieproblemen, het was moeilijk om vergadermomenten & afspraken mbt actiepunten rond te krijgen.

Contacten met andere heksen-groepen gingen moeizaam, er waren weinig ondersteunende reacties mbt dit project.

In de eindfase heel veel zelf aan de telefoon/mail moeten hangen om toch een minimale bezetting kunnen realiseren.

Aanmeldingen kwamen traag op gang en als dan een paar onverwachts afmelden, is dat reden tot zorg

Onverwachtse aanmelding van een groep waarmee we reeds eerder heftige discussies hebben gehad (onder andere over werkwijze, communicatiestijl etc), overviel me erg omdat dit op het laatste moment bij me terechtkwam zonder dat ik vooraf was gewaarschuwd.

Met al dit gedoe het gevoel gehad dat ik (weer) heel erg aan de slag moest met de Donkere Godin.

Deze intentie meegenomen naar de workshop, door mijn trollenkop mee te nemen als vertegenwoordiger van Haar.

In de workshop wat basis-technieken geoefend mbt Reclaiming-Ritueel:

Aarden, cirkel trekken, aanroepen van elementen & windrichtingen & goden , energie opwekken & gronden, afscheid nemen van goden & windrichtingen & elementen, cirkel openen.

Met de onverwachtse bezoekers erbij ging het heel goed, degenen die ik in die groep het leukste vond waren erbij, de rest was verhinderd.

Mijn thema voor dit ritueel: de Donkere Godin eren voor de lessen die ze afgelopen periode bracht, afscheid van Haar nemen bij het draaien van het Jaarwiel, om ruimte te maken voor de Heldere Jonge Godin.

Bijzonder heftig werk, om haar in de cirkel op te roepen!

Grappig detail: degenen die het altaar hadden opgezet, hadden door de verwarrende orientatie van het gebouw met natte vinger het noorden geplaatst, waar het oosten bleek te zijn.

Het oproepen van windrichtingen, elementen en wachters gebeurde dus niet in de standaard traditionele Wicca-volgorde, gezien eerdere discussies vond ik dat wel ironisch

Na het ritueel nog met een stel dineren en napraten, langzamerhand de overgang maken naar de dagelijkse werkelijkheid.

Het was een intensieve dag, blij dat ik vakantie heb!

Consecration of a Magick Circle


Ban! Ban! Barrier that none can pass,
Barrier of the gods, that none may break,
Barrier of heaven and earth that none can change,
Which no god may annul,
Nor god nor man can loose,
A snare without escape, set for evil,
A net whence none can issue forth, spread for evil.
Whether it be evil Spirit, or evil Demon, or evil Ghost,
Or evil Devil, or evil God, or evil fiend,
Or Hag-demon, or Ghoul, or Robber-sprite,
Or Phantom, or Night-wraith, or Handmaid of the Phantom,
Or evil Plague, or Fever sickness, or Unclean Disease,
Which hath attacked the shining waters of Ea,
May the snare of Ea catch it;
Or which hath assailed the meal of Nisaba,
May the net of Nisaba entrap it;
Or which hath broken the barrier,
Let not the barrier of the gods,
The barrier of heaven and earth, let it go free;
Or which reverence not the great gods,
May the great gods entrap it,
May the great gods curse it;
Or which attacketh the house,
Into a closed dwelling may they cause it to enter;
Or which circleth round about,
Into a place without escape may they bring it;
Or which is shut in by the house door,
Into a house without exit may they cause it to enter;
Or that which passeth the door and bolt,
With door and bolt, a bar immovable, may they withhold it;
Or which bloweth in at the threshold and hinge,
Or which forceth a way through bar and latch,
Like water may they pour it out,
Like a goblet may they dash it in pieces,
Like a tile may they break it;
Or which passeth over the wall,
Its wing may they cut off;
Or which (lieth) in a chamber,
Its throat may they cut;
Or which looketh in at a side chamber,
Its face may they smite;
Or which muttereth in a chamber,
Its mouth may they shut;
Or which roameth loose in an upper chamber,
With a basin without opening may they cover it;
Or which at dawn is darkened,
At dawn to a place of sunrise may they take it.

Reiki


Reiki-overdenkingen, met dank aan http://www.aetw.org/reiki.html
De symbolen die gebruikt worden voor Rei Ki komen uit het Chinees:
Ling Qi, ook te vertalen met "universele levensenergie".
De overige ReiKi symbolen komen uit het Chinees of het Sanskriet.

De Ling-Qi symbolen worden in het Japans uitgesproken als Rei Ki, maar de betekenis blijft wel hetzelfde.
Overigens zijn er ook andere Rei Ki symbolen die van oorsprong Chinese varianten van Sanskriet-tekens zijn.
Er zijn dan ook onderzoekers die menen dat Usui zijn inwijding oorspronkelijk ontving in een Buddhistische stroming die uit China kwam overwaaien.

Het is niet voor het eerst dat een Japanner iets overneemt van China.

Iets dergelijks gebeurde ook met Aikido toen Ueshiba uit china terugkeerde (men zegt dat hij trainingen heeft ondergaan in het Shaolin-klooster).

Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende soorten Reiki inwijdingen en symbolen, er komen er steeds meer bij.

Daar ‘horen’ dan weer van die discussies bij in de trant van:
Deze Reiki is beter dan die, omdat het traditioneler is en/of meer symbolen heeft en/of extra magnified kleurensysteem etc etc etc…

Er is heel veel legendevorming over de diverse varianten van Reiki, daar is ook veel kaf onder het koren, dus enige bronnenkennis is belangrijk om je niet zomaar te laten verleiden voor een dure onzinnige inwijding van iemand die beweert dat hij/zij iets gechanneld heeft op dat gebied.

In mijn visie zijn de inwijdingen & symbolen slechts hulpmiddelen, de sleutel zit echter in het richten van de intentie op een specifieke manier

Er wordt gezegd dat Usui’s Reiki beinvloedt is door het Japanse Kotodama (??)
taal-magie, waarbij vanuit wordt gegaan dat specifieke klanken, woorden of symbolen macht hebben.
Dit principe kom je in diverse magische stromingen tegen, in Azie is het ontstaan in India.

Als je kijkt naar het tweede symbool van Kotodama (??), namelijk ?, zie je het symbool dat het eerste deel is van ReiKi, namelijk Rei (?).
Dus hetzelfde symbool wordt in Japan op twee verschillende manieren uitgesproken!

In mijn visie zit de magie echter niet in de klank of het symbool, maar de lading die je toekent aan de klank of het symbool.

Zo sprak ik ooit met iemand die zijn runen oplaadde met Reiki; en ik dacht, waarom niet?

En voor hetzelfde geld kan je ook Runen (of andere symbolen en klanken) gebruiken om te genezen.

Het is natuurlijk wel gemakkelijker, als je kan aansluiten bij een bestaande traditie waar je affiniteit mee hebt.

Ritueel tijdens maansverduistering 3-4 maart 2007


[b]Notities uit mijn Book of Shadows:[/b]
sjamanenspiegel in de maan gezet
vreemde energie…
als een soort pauze tussen twee vloedgolven…
een moment van rust, maar toch weer anders dan nieuwe maan…
gesluierde maan…
Hecate?
sinister?
Hulda!
WoW, en daarmee laad ik dus nu mijn spiegel!
ik heb wat met de Godin van de Onderwereld…
soul-retrieval..

Commentaar;
Heftige energie, heftige emoties gaan door me heen.
Ik zeg tegen mezelf: goed gronden, doorstromen.

Woei!
Kan me voorstellen dat mensen flippen bij deze heftige energie!