Month: July 2009

Terrorisme bestrijden door te luisteren?


“Terrorisme is volgens mij in de eerste plaats een strategie om gehoord te worden. …Stel dat we terrorisme zouden kunnen bestrijden door beter te luisteren.
Wat zou dat ons kosten?”

Wanneer de strijdende partijen in Palestina werkelijk naar elkaar zouden luisteren, zou Israel op een rechtvaardige manier verdeeld moeten worden tussen Joden en Arabieren.

Misschien kan er gekeken worden naar het voorbeeld van Nelson Mandela, die streefde naar verzoening tussen blank en zwart.

what you resist, persists?


Just a nice excuse to look away whenever fascism reincarnates again, it worked in the past…

“I don’t know from what spiritual tradition the “what you resist, persists” slogan originated, but I often want to ask those who blithely repeat it, “What’s your evidence?
When it is so patently obvious that what you don’t resist persists like hell and spreads all over the place.
In fact, good, strong, solid resistance may be the only thing that stands between us and hell.
Hitler didn’t persist because of the Resistance — he succeeded in taking over Germany and murdering millions because not enough people resisted.”

Starhawk

Fighting for justice, what else?


Nonviolence is an ideal, as shown by Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama…
But sometimes I feel some fighting is needed to destroy structures of injustice!

We are all human and our belief systems regardless of their contents are polluted by the usual human load of crap.
The only straight-forward belief in this world is a feeling of justice, one that we can conceive by instinct, and express bluntly with no nuance. Only this is worth fighting for

Abou Jahjah comments تعليقات أبو جهجه » what’s it all about?

Blogged with the Flock Browser

The consequences of of Muslim-bashing in Europe


Burkah’s and head scarves are being banned, rationalized:  a terrorist can hide in a burkah, a headscarve is the symbol of suppression (never mind the jewish headdress)

“violent acts are the result of the criminalization of Muslims and of their religion, and the stigmatization of women with headscarf that is taking place all over the old continent”

Abou Jahjah comments تعليقات أبو جهجه » Amidst media silence, racist killings in Europe, again and again!

Blogged with the Flock Browser

Scheppen we onze eigen werkelijkheid?


Wij mensen zijn kennelijk in staat onze eigen hel (of hemel) te scheppen op diverse niveau’s.

Maar als iemand dan in ellende leeft, heeft hij/zij dat zelf geschapen?

Dat soort theorietjes hoor je vaak in New-Age kringen.

Eigenlijk is het maar een overtuiging, een geloof. Eentje met een neiging tot ‘blaming the victim’.

Ik weiger om daarin te geloven.

Dan geloof ik liever in een willekeurig noodlot.