Day: August 25, 2013

Overdenkingen met betrekking tot kristallen schedels


O Er zijn veel verhalen in omloop over de vermeende wonderbaarlijke kwaliteiten van kristallen schedels, veelgehoorde schrijvers hierover zijn : Eugène Boban, Mitchell-Hedges. Mijn fascinatie met schedels was al op jonge leeftijd, lang voordat ik ooit hoorde van diverse theorietjes over de kracht van de schedels. Wat ik hier over de schedels schrijf, zijn mijn persoonlijke … Continue reading Overdenkingen met betrekking tot kristallen schedels