Day: July 4, 2020

3 jul. 2020 · Gesprekslunch in Park Oog en Al – Jouw levenslessen


Vandaag ging ik opnieuw ‘op zoek naar het wonderbaarlijke, ontmoetingen met bijzondere mensen’.
Ik vond deze advertentie via het tijdschrift VANDAAG

Eet, drink en praat. Met volle mond. Dat mag. Vind de verdieping met je tafelgenoten. Laat je inspireren door de ontmoeting. Het thema levenslessen en vragen helpen je op weg. De levenslessen van … jou. Wie heeft jou geïnspireerd? Welke lessen heb jij geleerd? Welke invloed hebben die op jouw leven? Welke les wil jij graag overdragen op anderen? Deel je levenslessen en inspireer en leer van elkaar.

We waren met  z’n zessen, een optimaal aantal mensen voor een gesprekskring, in een leuk park.

Ter inspiratie kregen we een aantal gesprekskaarten:

Levenslessen…voor mij zijn dat ervaringen die mij ingrijpend vormen.
Deze worden mij primair aangereikt door intermenselijk contact, maar ook door niet-menselijke interactie (dieren, planten) en zelfs interactie met entiteiten/energieen uit de andere werkelijkheid.

In hoeverre je dit aspect in jezelf…in mijn geval wel, als ik in staat ben tot Witnessing.
Op weg naar mijn pensioen, ben ik bezig met overdracht van kennis/vaardigheden aan collega’s…daarnaast diverse communicaties via social media.

Langzamerhand groei ik ernaar toe om mijn inspiratiebronnen door te geven in groter verband!

Door naar deze ontmoeting te gaan, heb ik mezelf gestimuleerd om verdere stappen te nemen.

De setting, groep, gespreksleider heb ik ervaren als prettige facilitators.

Kritische noot: Iederal is een project van Apostolisch Genootschap, ik krijg de indruk dat dit project vergelijkbaar is met de pioniersplekken van PKN.
Ik heb geen idee in hoeverre ik een brug kan vinden tussen mij en dit project, maar ik ga een poging doen, zoals ik dat ook heb gedaan bij de pioniersplekken van PKN.

Zie ook: 3 jul. 2020 · Gesprekslunch in Park Oog en Al – Jouw levenslessen — Nextdoor

Kipper & Lenormand dialogue: How will my meeting work out?


Kipper: Man-change-illness….This will not end well
A friend told me: be careful!…taking another road or staying home might be a wise option for the main male….if you intend to make a breakthrough, it might be worthwhile…but beware of the emotional/physical repercussions!


Lenormand: Mountain-fox-mice… Double double toil and trouble!
Somebody in my network said: Oh that’s insurmountable!


What really happened this day: The meeting went allright, but the homeward journey became a detour because I took the wrong train!
What is happening in the larger picture of my current process: experiencing a breakup of an old pattern, going through the mourning of what passed away, creating space for new inspiration, inviting much new input…I have to take care not to be overwhelmed!