Month: January 2021

2020: Santa Muerte enters the field –04


28-action

“you have the necessary baggage on your shoulders to face the new adventures before you”
This oracle reminds me of my current challenges:

sharing my skills and experience while the world is in lockdown because of COVID, I try to practice mindful walking in beauty

 

Ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

Zinnig Wandelen in Amsterdam Noord


‘We ontdekken de mooiste plekjes van Amsterdam Noord (en omgeving) tijdens deze meditatieve wandelingen. We overdenken een thema dat past bij het seizoen, van loslaten tot in bloei komen’

zie: Stiltewandelingen

Aansluitend op deze publicatie van Zinnig Noord, brainstorm ik opnieuw over Zinnig Wandelen.

Ik onderzoek de manier waarop wandelen heilzaam kan zijn voor lichaam en geest.
Zomaar wat zegswijzen die ik tegenkom:
‘Even wandelen, de benen strekken, het hoofd leegmaken’
Als ik echt in volle bewustzijn kan wandelen, dan kan ik mijn eigen lijf en tevens mijn omgeving goed ervaren, mijn relatie met mezelf en mijn omgeving verbeteren.
Als ik dit ook met anderen in dezelfde intentie kan doen, versterken we elkaars aandacht en aanwezigheid!

zie: Wandelen in schoonheid

In neopaganistische kringen is het vrij gebruikelijk om de seizoensrituelen te vieren:

De Lente-equinox (omstreeks 21 maart)
Equinox: de dag is net zo lang als de nacht.
Lente: Vanaf dit punt worden de dagen langer dan de nachten
We vieren de definitieve doorbraak van het licht.
Thema: nieuwe bloei van het leven.

De Zomerzonnewende (omstreeks 21 juni)
De zon staat op het hoogste punt, dit is de langste dag, de warmste periode, maar hierna gaat het zonlicht weer afnemen.
We vieren het hoogtepunt van het licht.

De Herfstequinox (omstreeks 21 september)
Equinox: de dag is net zo lang als de nacht.
Herfst: Vanaf dit punt worden de nachten langer dan de dagen.
We vieren het afscheid van het licht.
Thema: oogsten, loslaten.

De Winterzonnewende (omstreeks 21 december)
De zon staat op haar laagste punt, dit is de langste nacht, de koudste periode, maar hierna gaat het zonlicht weer toenemen.
We vieren de wedergeboorte van het licht.
Thema: nieuwe hoop

Zie: Seizoensfeesten

Ter overweging:
De gangbare neopaganistische seizoensfeesten zijn gebaseerd op het klimaat van Westelijk halfrond, verder is het een mix van oude volksgebruiken en nieuwe reconstructies van geidealiseerd voorchristelijke heidendom.

In mijn visie is een seizoenswandeling een beleving van het seizoen, los van dogmatiek maar met erkenning van bestaande oude en nieuwe tradities

2020: Santa Muerte enters the field –03


29-Art

‘your project has taken on an important scope and it is necessary to communicate it’

 

This oracle illustrates my current process quite well, I am using my blog to communicate my insights/visions on oracles/dreams.
Apparently the Skinny One gives me a lot of inspiration!
I honor Her with some tobacco 😉

Ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

The Oracle is always right


There are special tricks to ‘proof’ that the Oracle is always right:
your interpretation of the oracle is incorrect

“Any inconsistencies between prophecies and events were dismissed as failure to correctly interpret the responses, not an error of the oracle.
Very often prophecies were worded ambiguously, so as to cover all contingencies”

Ping: Oracle – Wikipedia

2020: Santa Muerte enters the field – 03


30-Realization:

it is time to understand the nature of your act because realization is coming and results are near

The collected seeds of inspiration gathered by meditation, study and experience, finally are starting to take root and bloom.
All kinds of insights are coming through: oracles, dreams, visions.
Now is the time to share all of this!
Ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

Santa Muerte enters the field – 02


31-Celebration:

take action while constantly bearing the past in the mind, without being afraid of having to change your ideas, even drastically

For me it is important to honour the accomplishments and the knowledge of the past  (my ancestors and my own experience) without getting stuck in outdated practice.

Recently I have been reviewing my methods of cartomancy, looking at accumulated results of study.

I have learned many things from the Rider-Waite-Smith deck, the underlying Golden Dawn system, but the qabbalistic doctrine felt too dogmatic and constricting for me.

Just look at 10 pentacles in the RWS system:
The qabbalistic tree imagery influences the  intrepretation of this card.

compare this with the 10 diamonds in standard (French style) playing cards:

There are no distracting  occult symbols in the standard playing cards…now I take up the challenge to see this card with a fresh outlook…it feels like refurbishing an empty room with my own stuff.

Considering the pips are numbered 1-10, the highest number is 10…this is an ending/completion of a cycle.
Diamonds were originally coins, money.

My intrepretation would be:  a maximum amount of money/finances.
On the positive side: a treasure, jackpot.
On the negative side: extreme wealth will attract thieves and other predators.

Comparing the intrepretation of this playing card with the Oracle card  31-Celebration:
The inheritance of knowledge, skills, finances, all those things that were passed down by the ancestors should be applied in a sensible way.
Finding a balance between hoarding and over-indulging, between keeping the secret knowledge and throwing pearls to swine, between rote repeating the past methods and disregarding everything.

Ping: Santa Muerte enters the field – 01 – Dreamquest

Santa Muerte enters the field – 01


First new moon 2021 january, confronting the difficult beginning of this year:
still in lockdown, facing the siege of the capitol, a world going mad!
I have committed myself to working with the Grim Reaper for a month, proceeding carefully…her presence has been haunting me since my childhood when my grandfather died.
After reading the Masque of the Red Death, I became confinced that Death was a Lady wearing a red dress.
Imagine my surprise when I discovered Santa Muerte in Red!
Where to begin? There are several groups and documents online and offline, but for now I will start with the visual meditations.

  • Wellcome the Santa Muerte Oracle deck from Fabio Listrani!
  • Light a candle
  • Offer tobacco

Unboxing: Opening the booklet, looking at the cards…

I will start with the last card: Santa Muerte
the oracle says:
“…this card invite us to accept any change, transformation or drastic severing of perspective with a smile”…”make a firm decision on what to cut and what to change in your life”

My response: OUCH! this is a real challenge, to cope wtih the current pandemic and political upheaval in the world!

ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

Mijn levensboom


Aan de stam van een boom kun je zien hoe oud die boom is.
De breedte van de jaarringen geven aan hoe snel de boom is gegroeid en dus hoe vruchtbaar de omstandigheden van dat jaar waren.

Als ik mijn levensloop als een boom bekijk, dan ben ik geen rechttoe-rechtaan boom zoals de recht groeiende bamboe…dan ben ik eerder een wilg met veel kronkels en holtes waar de vogels in schuilen.

Omdat ik in veel verschillende streken heb gewoond, kan ik me ook wel vinden in het beeld van de wandelende boom!|

Ping: Vriendschap in twaalf brieven

Grand Tableau yule 2020 part 5


It seems to me this Grand Tableau shows us much more than just a individual fate, it looks like a global warning of the Dark Times to come.!

Significator 00 is nearby the middle of the bottom row where A♠ stands at the center.
The significator is surrounded by challenging black cards!
The oracle is overall summarised by the last card 2♠, crossing swords, a duel!
A♣-Q♠-9♣: Beginning to work with the Dark Lady will change my way of Working.
Q♣-00-A♠:  The Reaping Wife gives the querent the blade to work with.

Looking at the vertical influences on the Significator:

8♠-4♠-1♠-00-2♠: Challenging meditations during lockdown will connect the Dark Lady with the Querent, who will have to confront the Guardian on the threshold.

Past (left side of the significator): 2♦-6♣-6♥-10♠-Q♣:
A new situation develops at work and in private, Santa Muerte enters the field.
Future (right side of the significator): A♠-K♣-5♣-2♣-A♦-7♠-6♠
The scythe signals the time of harvesting, much work for small profit, many worries, a path of thorns.

2♠ is a fitting summary of this reading: a duel, a rift, a breaking with the past.

From the very beginning this Grand Tableau heralded strong visions…

Santa Muerte 
enters the field
to harvest
our souls

Yule 2020 showed us the Star of Bethlehem again, Epiphany 2021 heralded a state of chaos…

Ping: Grand Tableau yule 2020 – Dreamquest

Vragen over onderzoek nieuw COVID-19 vaccin – UMC Utrecht


Dit onderzoek zit al in de laatste fase….

In deze fase van het onderzoek wordt – bij gezonde vrijwilligers – de veiligheid, het optreden van bijwerkingen en de mate van bescherming van het experimentele vaccin vastgesteld.

de volgende vragen over risico’s dienen zich aan voor degene die zich wil aanmelden:

  • ‘gezonde vrijwilligers’ : in hoeverre is er  onderzoek bij mensen die een onderliggende aandoening hebben (astma, diabetes)?
  • in hoeverre wordt gelet op representatieve steekproef (etniciteit, gender)?
  • hoeveel en hoe lang is de nazorg voor de deelnemers?
  • hoe zit het met de aansprakelijkheid van de onderzoekers als een deelnemer ernstig ziek wordt tijdens of na onderzoek?
  • in hoeverre is deelname aan onderzoek te combineren met aanstaande inenting tegen covid?

 

Ping: Start klinisch onderzoek nieuw COVID-19 vaccin – UMC Utrecht