Month: June 2021

Swap reading playing cards 04


Q:
How can I align myself with my mission in this life?

A:
Aligning yourself to you mission in life will take maintaining a strong spirit of discernment when opportunities present themselves to be explored.
Make a commitment to measure your successes in increments rather than on the completion of each project.
In moments of agitation hold the belief that your mission in life is of value not only to yourself but others.
Be vigilant that no one else can claim the credit for your life work.
And lastly remind yourself daily that second best is not an option.


Below are the meanings from Aunty Flo:
Be careful when making changes to your plans or mode of life
Success but it will need care to secure it
Relationship problems, arguments, separation Introverted, self-contained, spiteful and prying
Achievement, wealthy marriage or sudden windfall

Brief 06 – wortels – een boom is geen bos


Volgens Peter Wohlleben hebben bomen verbinding met elkaar via ondergronds netwerk van wortels en paddenstoelen, dat doet denken aan mensenselijke interacties.


Hoe zit het dan met het onderscheid tussen individu en groep?

In de antropologie wordt onderscheid gemaakt tussen ik-cultuur en wij-cultuur, die elk hun voor en nadelen hebben.

Ik hoor wel eens van mensen die eenheids-ervaringen hebben dankzij meditaties en/of drugs, maar zelf heb ik dit niet meegemaakt.

Er zijn momenten geweest dat ik verbinding voelde met een groter geheel in een hechte groep.
Enerzijds gaf dat gevoel van veiligheid, ondersteuning.
Anderzijds was dat ook benauwend door de groepsdruk van specifieke normen en waarden.

Ik heb vaak genoeg de schaduwkanten van groepsvorming gezien: bendes, hooligans, sectes, populisten.
Anderzijds ken ik de schaduwzijde van (sociale) isolatie: eenzaamheid, vervreemding.

Het gaat dus om balans tussen ik en wij, en dat kan per cultuur en context verschillen.

In mijn geval hecht ik waarde aan mijn autonomie, maar vind ik de gelijkwaardige uitwisseling met de ander net zo belangrijk!

Hierin laat ik me graag inspireren door Martin Buber.

Swap reading playing cards 03


Q:
“What is the best way to share my skills and knowledge”

A:

2D, 3C, 1S, 6C, 10H

The cards show me you are aware and have ideas on how to bring in money (2D)
however you are doubting or having different opinions (3C) on this idea.
Could it be that the place/building (1S) where you want to share your skills and knowledge is not idea for you just now?
By you, just giving your time, you will receive gifts/enjoyment (6C) for sharing your skills and knowledge now,
and in doing this you will be settled and it will lead to a happy future (10H) for you.