De weg van de Krijger-Sjamaan


In mijn visie beschouw ik de esoterische vechtkunsten (Taiji, Bagua, Xingyi) als methodes om door middel van vechtkunsten tot geestelijke bewustwording te komen. Als je bezig bent met vechtkunst, kom je de volgende leerpunten tegen: Angst en agressie in jezelf en in je opponent. Een algemene ethische regel bij de vechtkunst is, dat fysiek geweld pas in allerlaatste instantie als oplossing wordt aangeboden. In eerste instantie gaat het er om, een situatie waarin geweld zou kunnen ontstaan, te herkennen en te vermijden; wanneer de situatie onvermijdelijk zou zijn, is het streven om met een minimum aan geweld de aanvaller onschadelijk te maken. Naast de toepassing van de vechtkunst in een daadwerkelijk gevecht, word je ook getraind in een specifieke geesteshouding, die ook van toepassing zou moeten zijn in het dagelijkse leven: een houding van alertheid, het vermogen om stress-situaties te onderkennen en te neutraliseren. Nog verder gaat de esoterische training van de geest: Het fysieke beoefenen van vechtkunst kan je in geestelijke zin ook gebruiken als metafoor in het omgaan met geestelijke problemen.

Qigong, Chinese Heilsgymnastiek


Qigong In dit artikel wordt qigong aangeboden ter bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er worden vergelijkingen gemaakt met yoga & taijiquan Verschillende qigong vormen worden aangeboden, zoals: baduanjin & shibafa. Definities: "Qi" betekent adem, energie. "Gong" betekent werk, oefening. Vrij vertaald betekent "Qigong": energie-oefeningen. Yoga Qigong is vergelijkbaar met Yoga: het kent allerlei houdings-oefeningen en ademhaling-technieken, die gezond zijn voor lichaam en geest. Net zoals bij Yoga, zijn er verschillende stromingen op het gebied van Qigong: Sommigen leggen de nadruk op de meditatie-technieken, anderen leggen de nadruk op het gezondheids-aspect. Overeenkomsten en verschillen tussen Taijiquan & Qigong Taijiquan is een zachte vechtvorm die zeer verwant is aan Qigong: Beide lichaamsoefeningen trachten de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevorderen. Vaak worden beide vormen in hetzelfde lespakket samen aangeboden. Anderzijds zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen: TJQ is van oorsprong een gevechts-techniek, terwijl Qigong van oorsprong een meditatie-techniek is. Een Qigong les heeft een meditatieve "smaak", maar wordt ook vaak aangevuld met dynamische TJQ-oefeningen. Door haar eenvoud is Qigong een geschikte ontstpannings-techniek, men leert voornamelijk beter omgaan met innerlijke spanningen. Een TJQ-les heeft een martiale "smaak", maar wordt vaak aangevuld met meditatieve Qigong-oefeningen. Door de martiale achtergrond, is TJQ een geschikte verdedigings-techniek, men leert voornamelijk beter omgaan met spanningen die vanuit de omgeving komen. Principes 1. Een expliciete opening en afsluiting van een oefening of -serie geeft het idee van energetisch bezig zijn. 2. Voorstellingsvermogen: "waar Yi (aandacht) is, is Qi (energie)" 3. Stel energiestromen voor: ga met aandacht naar dantian ("het veld van elixer", middelpunt van de buik), energie volgt. Energiestroom vanuit aarde omhoog, energiestroom vanuit kosmos omlaag. Intentie Voor iedereen geldt: binnen eigen grenzen blijven, doe een oefening op zo’n manier dat deze prettig voelt. 1. Houd rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het eigen lichaam. 2. Zoek de rust (van de geest) in de beweging (van het lichaam), zoek de beweging (van de energie) in de rust (van het lichaam). 3. Als men een stevige basis heeft is het bovenlijf en het hoofd (ook de geest) vanzelf ontspannen: * aandacht in dantian * voorstelling van een diepgewortelde boom in de grond via jung-quan ("de borrelende bron", middelpunt voetzool). Houding 1. Zwaartekracht: laat al het lichaamsgewicht zinken in de grond. 2. Tegenkracht: alsof de top van het hoofd aan een draad hangt. 3. Op de inademing: bouw de beweging (of de houding) vanaf de voeten omhoog op. 4. Op de uitademing: ontspan vanaf de kruin omlaag. Structuur De structuur van het lichaam is tijdens de basishouding en de oefeningen zo dat al het gewicht (met de zwaartekracht mee) de grond in kan zakken = ontspanning. Wu-ji (basishouding) Voeten recht naar voren op schouderbreedte. Knie licht gebogen. Bekkenbodem heel licht aanspannen. Staartbeen naar beneden (= onderrug wat rechter dan normaal), alsof je zit. Wervelkolom recht en met ruimte tussen de wervels. Schouders ontspannen. Ruimte onder de oksels. Armen en handen los en ontspannen. Kin ietsje ingetrokken. Gezicht ontspannen, o.a. kaken los. Tongpunt rust tegen gehemelte achter boventanden. Hoofd rechtop alsof de top aan een draad hangt. Ogen open, kijk ongefocust richting horizon. Er is een alerte heldere ontspanning: overal is aandacht, vooral in de dantian. Probeer in deze houding de ademhaling te volgen: waarin je lijf voel jij jouw ademhaling.

Gongfu: Exoterie vs Esoterie


In de Gongfu zijn er twee hoofdstromingen: WaiJia, de uiterlijke, exoterische school: Shaolin Gongfu en overige ‘harde’ stijlen (Alle Dierstijlen, Drunken Master, etc), die in de beginfase nadruk leggen op zware fysieke trainingen. In de meeste Gongfu-films en demonstraties zie je deze school het meeste vertegenwoordigd omdat ze bijzonder spectaculair zijn. NeiJia, de innerlijke, esoterische school: Wudang Gongfu en overige ‘zachte’ stijlen (Taijiquan, Bagua, XingYi), die in de beginfase nadruk leggen op intensieve innerlijke trainingen. In de meeste documentaires over China zie je deze school vertegenwoordigd als een vorm van heilsgymastiek in het park, geschikt voor oude mensen.