8 thoughts on “Taro

 1. Voorzover ik weet zijn de oudste overgebleven tarots uit de renaissance periode(deck van visconti-sforza), en word er van de magiers uit die periode (cornelius agrippa, trithemius e.a) geen documentatie over ‘de magische wijsheden van de taro’ terwijl ze wel uitgebreide boeken schreven over magische alfabetten etc.
  De eerste vermeldingen mbt de magische wijsheden van de taro zijn pas te vinden vanaf de 18e eeuw (Court de Gebelin, Alliette) en weer wat later in de 19e eeuw (Eliphas Levi, Macgregor Mathers, Papus)

  Like

 2. Als je kijkt naar de qabbalistische levensboom, dan zie je tussen de 10 sephira 22 paden, samen 10+22=32 wegen.

  Koppeling tussen tussen 22 Hebreeuwse letters en 22 Major Arcana kan op verschillende manieren:

  Als je uitgaat van de oorspronkelijke volgorde van de Major Arcana 0 t/m XXI (zoals in het marseille deck), kan je de O tellen als nr XXII, dan is automatisch I de aleph en XXII de tav; maar Eliphas Levi plaatst de 0 vóór de XXI waardoor de 0 shin wordt en de XXi tav.

  De Golden Dawn, waarvan Waite afstamde, verwisselt een aantal Major Arcana van plek: Justice & Strength
  Crowley maakt is nog lastiger, daar wil ik niet aan beginnen.

  Er is heel veel discussie mogelijk over de koppeling van Major Arcana en Hebreeuws alfabet, in mijn visie is de enige overeenkomst puur getalsmatig (22), de diverse theorietjes over koppelingen zijn puur arbitrair maar kan je wel gebruiken als geheugensysteem.

  Wanneer je de Major Arcana plaatst op de paden tussen de sephira, kan het je helpen om extra associatieve verbanden te leggen, die je helpen bij het duiden van een kaart.

  Bijvoorbeeld:
  Tussen de sephira 1 (Kether-Kroon) en 2 (Chokmah-Wijsheid) ligt het pad van de Aleph (de Os, het eerste getal en de eerste letter).
  De allereerste emanatie van God vloeit over naar het archetypische begrip van Wijsheid via het allereerste pad van Aleph.

  Wanneer je op dat pad de Magus plaatst (vanwege de gelijkenis van vormgeving in het Marseille deck tussen ‘le Bateleur’ en de letter Aleph), krijgt de Magus een heel specifieke associatieve lading.
  De lading wordt weer heel anders, wanneer je op datzelfde pad de Zot plaatst (de Golden Dawn had daar weer haar eigen esoterische redenen hiervoor, ploeg Regardie maar zelf door als je het precies wilt weten)

  Wanneer je werkt met ‘pathworking’ is het in principe mogelijk om elke Major Arcana op elk willekeurig pad te plaatsten; bovendien kan je ook werken met de zogenaamde ‘verborgen paden’, namelijk de alle mogelijke lijnen tussen de 10 sephira (dat zijn er meer dan 22, zeker als je de sephira in een driedimensioneel model plaatst).
  Er is een specifieke manier van kaartleggen waarmee je dit eenvoudig kan oefenen:
  Splitst je deck in twee stapels, eentje voor Minor Arcana en eentje voor Major Arcana:
  Trek twee Minor, leg een Major daartussen, visualiseer en mediteer op de concepten.

  Nadere uitwerking van deze ideetjes komen in de cursus Taro, die ik aan het schrijven ben op mijn weblog.

  Like

 3. Bij de meeste Taro-decks worden twee blanco kaarten bijgeleverd; in de Tarot van de Herstelde Orde worden die Jupiter en Juno genoemd, vanuit de hypothese dat de twee blanco kaarten verwijzen naar gecensureerde kaarten.

  Historisch gezien waren er in de oudere Tarocchi-varianten (zoals die van Mantegna of Bembo) meerdere troeven die later werden weggelaten, maar de vraag is nu wat je zelf aan creativiteit kan uitleven bij de blanco kaarten.

  Zie ook:
  http://www.reclaimingquarterly.org/98/98-tarot-intro.html

  Like

 4. Stel, dat ik in het Golden Dawn-systeem met de kaarten van Waite het pad volg van Malkuth naar Yesod, dan kom ik de kaart van The Universe tegen.

  Die zou ik kunnen beschouwen als Poort (inclusief Poortwarchter) waar ik doorheen moet om van de ene ‘wereld’ naar de andere te kunnen ‘reizen’.

  Aan het begin van de reis visualiseer ik de kaart van The Universe als Poort, waar ik doorheen stap om verder te kunnen reizen; de centrale figuur van die kaart is tevens de Poortwachter en Gids.

  De rest van de reis hangt af van de intentie.

  Like

 5. Waarom heeft een taro-deck vaak twee blanco kaarten?

  De prozaïsche verklaring:
  Spelkaarten worden afgedrukt op grote vellen van een bepaald standaard formaat, vervolgens worden ze eruit geponst.
  Door de verhouding aantal kaarten vs grootte vel, houd je bij de meeste soorten twee blanco stukken over.
  Sommige uitgeverijen van (normale) kaarten gebruiken die blanco’s om extra jokers, regels en/of reclame te drukken.

  De poëtische verklaring:
  Onno van Leeuwen van de Tarot der Herstelde Orde beweert dat die blanco’s ontstonden omdat twee belangrijke kaarten werden weggecensureerd, namelijk Jupiter en Juno.

  Like

 6. Ik gebruik de Tarot tegenwoordig niet meer voor divinatie in de zin van toekomstvoorspellen, maar meer voor het ophelderen van de vraagstelling.

  Geinspireerd door de oudste orakelmethodes van de Yi, laat ik de vraag stellen alsof het een wens is.
  Tijdens de herformulering van vraag naar wens, word meestal al duidelijk wat de onderliggende angsten/verlangens zijn.
  Na de definitieve formulering, laat ik het Orakel commentaar leveren.
  Het antwoord van het Orakel levert meestal commentaar mbt uitdagingen/knelpunten die men moet overwinnen om de wens te kunnen manifesteren.

  Bijvoorbeeld:
  ‘Zal ik die baan krijgen?’ wordt ‘Ik wens die baan te krijgen’.
  Tussen die twee versies word de vraagsteller geconfronteerd met de vragen: is dit echt mijn wens, waarom twijfel ik, etc
  Antwoord van het Orakel (1-kaart legging): Kracht
  Duiding: ga ervoor, sta in je kracht, etc.

  Like

 7. Voozover er expliciete astrologische symbolen zijn in de oudste overgeleverde Tarotkaarten, vind je bij Visconti-Yale alleen Zon, Maan, Ster.
  Overige planeten worden genoemd in het Mantegna deck dat veel meer dan 22 Major Arcana deck, en dat tegenwoordig nog zelden als Tarot-deck voor divinatie wordt gebruikt.
  In de moderne decks sinds de Golden Dawn zijn veel meer astrologische symbolen ingevoerd in het design, in feite een extreme make-over van de bestaande traditionele decks.
  Een merkwaardige verschijnsel bij deze her-intrepretatie is dat de planeet Luna gekoppeld wordt aan de Hogepriesteres, terwijl de Tarotkaart van de Maan gekoppeld wordt aan sterrenbeeld Kreeft.
  Voor hetzelfde geld hadden ze de koppeling ook andersom gedaan.

  In mijn visie is de koppeling van astrologie aan tarot een relatief modern gegeven, en kan je tarot niet zonder meer een lineage toekennen die terug te voeren valt op de astrologie van Sumerie.

  Like

 8. Er zijn vier gevleugelde Hoofdpersonen in de Major Arcana:
  Gematigdheid, Geliefden, Laatste Oordeel, Duivel.

  Je zou kunnen koppelen aan de aartsengelen:
  Gabriel, Rafael, Michael…dan zou de vierde een vermomde Uriel moeten zijn?

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.