Day: July 14, 2005

Godvormen


Ik heb me altijd geinteresseerd in diverse mythen en sagen van diverse tradities:
De westerse goden: Grieks, Romeins, Keltisch, Nordisch.

De oosterse goden:
Het Hindu-pantheon, zoals het werd bezongen in de Mahabharata; het is nog steeds zo dat de begin-scene van de Bhagavad Gita met aangrijpt.

Toen ik bezig ging met Golden Dawn en Wicca, werkte ik veel met de Vier Aartsengelen.

Sinds ik me ben gaan verdiepen in sjamanisme, krijg ik steeds meer contact met sjamanistische godvormen, ook via mijn avatars:
Dreamcat, Whitecrane, Arachne, SpittingCobra, Quetzalquatl.

Stromingen in Buddhisme


In het oorspronkelijke Hinayana-Buddhisme moest je vele levens je best doen om je lost te maken van het Wiel van Wedergeboorte en Lijden.
In het latere Mahayana-Buddhisme kon je ook hulp verwachten van Boddhisatva’s (Verlichten die de uiteindelijke verlossing uitstellen om de wereldbewoners nog te kunnen verlossen).

De meeste inspiratie vind ik bij Boddhisatva Guanyin, de chinese variant van Avalokitesvara (degene die de kreten van de wereld aanhoort), die in deze verschijningsvorm veel lijkt op Moeder Maria.

Er zijn (volgens Martin Palmer) aanwijzingen, dat de Guanyin-verering omstreeks 900 zich ontwikkelde in het uiterste Westen van China, nabij het invloedsgebied van Perzie, waar het Nestoriaans Christendom aanwezig was.

Aan de Oostkust van China versmolt Guanyin met diverse bestaande beschermende Zeegodinnen, iets wat ze gemeenschappelijk heeft met Maria Stella Maris.

In Amsterdam is er een mooie Chinese Tempel, waar Guanyin zeer krijgshaftig staat afgebeeld met wapens (tegen illusie).