Day: July 10, 2005

Antwoord op Terrorisme


De strategie van terrorisme is: destabilisering van de maatschappij. Maximaal effect bij aanval op burgerdoelen, symbolische plaatsen, economische centra. Terrorisme rekent op de reactie van de heersende orde: toenemende paranoia, repressie, polarisatie, wat dan weer voedingsbodem kweekt voor terrorisme. In de strijd tegen terrorisme heeft de heersende orde de neiging om te beantwoorden met: contra-terrorisme, repressie, poging tot controle (van media en openbare gelegenheden). Uiteindelijk contra-productieve maatregelen. Een strategie die beter werkt tegen terrorisme, is de voedings-bodem ervoor op grass-root level wegnemen. Dat betekent dus, dat de onderklasse een menswaardig alternatief voor overlevings-geweld aangeboden moet worden. Bijvoorbeeld: Geef de autochtone Palestijnen een volwaardige staat, ipv een apartheids-thuisland. Geeft de nazaten van Gastarbeiders een uitzicht op volledige acceptatie als mede-lander.

Give Peace A ChanceEv’rybody’s talkin’ ’bout
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism
This-ism, that-ism, ism ism ism
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

(C’mon)
Ev’rybody’s talkin’ ’bout
Minister, Sinister, Banisters and Canisters,
Bishops, Fishops, Rabbis, and Pop Eyes, Bye bye, Bye byes
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

(Let me tell you now)
Ev’rybody’s talkin’ ’bout
Revolution, Evolution, Masturbation, Flagellation, Regulation,
Integrations, mediations, United Nations, congratulations
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Ev’rybody’s talkin’ ’bout
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary,
Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper,
Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna
Hare Hare Krishna
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

John Lennon

ImagineImagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You, you may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will live as one

John Lennon