Die goede oude tijd van het Matriarchaat, een sprookje?


Vreedzame matriarchale culturen, zoals geponeerd door Gimbutas etc, is nog heel veel controverse, de hypothese is tot nog toe onbewezen.

Er zijn wel zogenaamde Matrifocale/Matrilineaire culturen, dwz culturen waar relatief meer focus is op moeders/vrouwen, zonder expliciet dominantie te veronderstellen:

De Nari (Kerala, India), de Wemale (Ceram): van deze stammen is bekend dat de mannen primair professionele krijgers zijn, waardoor er een mannentekort is, wat zou kunnen verklaren dat vrouwen daar meer de boel regelen, dit is dus niet bepaald een vreedzame matriarchaat.

De Trobriand (Nieuw Guinea), de Minangkabau (Sumatra): deze stammen zijn matrilineair, de erflijn gaat via de vrouwelijke tak, maar dat is nog geen matriarchaat in de zin van vrouwenheerschappij, want anders zou je ook Jodendom kunnen rekenen tot matriarchaat.

Nu zijn er wel mythes over matriarchale samenlevingen: Amazones etc., maar of die ooit bestaan hebben?

Er zijn krijgshaftige koninginnen geweest:
Alexander de Grote werd teruggedrongen door de Koningin van Nubia, de Romeinen kregen klop van koningin Boudicca en koningin Zenobia.
Wat dit ook moge bewijzen, in ieder geval geen vreedzame matriarchaten!

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Matriarchy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.