Wie zijn Wei Tuo en Qie Lan?


Onlangs op bezoek geweest in de chinese tempel te amsterdam, waar ik zag hoe Guanyin geflankeerd werd door twee beschermers waarover weinig te vinden was in de folder en website van de tempel:
Guan Yin Bodhisattva wordt geflankeerd door twee beelden van Wei Tuo en Qie-Lan, de legendarische beschermers van de boeddhistische leer en de tempel.” (Bron: FGS He Hua Amsterdam Zeedijk Tempel – Over Ons)
Wei Tuo is in het chinese buddhisme de Opperbevelhebber van de hemelse legers en  wordt afgebeeld als een geharnaste jonge krijger, die leunt op een vajra-donderstaf,
In het buddhisme  heet hij Skanda en beschermt hij de Dharma, in deze hoedanigheid wordt Skanda ook geassocieerd met Vajrapani (drager van de donderstaf) die dezelfde functie heeft in het Hellenistisch Buddhisme na Alexander.
Wellicht werd Sikander geassocieerd met Skanda?
Tevens is er de associatie met de Hindugod Skanda aka Kartikeya, opperbevelhebber van de hemelse legers.
Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Wei_Tuo
Qie-lan is de buddhistische naam van de vergoddelijkte hertog Guan, de veldheer die tijdens de Drie Koninkrijken bekend werd; door de buddhisten wordt hij, net als Wei Tuo, gezien als beschermer van de Dharma.
Hij wordt vereerd door Confucianisten om zijn loyaliteit en rechtvaardigheid, en  door Taoisten in zijn functie van demonendoder.
Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu
Persoonlijke noot: gevoelsmatig spreekt GuanYu me meer aan dan WeiTuo, ook in de chinese tempel wist men mij meer te vertellen over GuanYu dan over WeiTuo.

Blogged with the Flock Browser

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.