Day: September 10, 2009

Waarom laat God lijden toe?


In diverse geloofsystemen worden verschillende antwoorden gegeven over de zin van het kwaad en het lijden: menselijke lijden heeft een goddelijk doel, het zijn levenslessen die geleerd moeten worden, het is een straf van god voor menselijk falen, het is resultaat van de strijd tussen goed en kwaad, het is de consequentie van (verkeerde) uitoefening … Continue reading Waarom laat God lijden toe?