Month: January 2010

Quetzalquatl: Aan het einde van 40 dagen rouw


Aan het einde van 40 dagen rouw. Commentaar: Terugkijkend op het ritueel van een bidstond na 40 dagen rouw, realiseer ik me ook dat het een bijzonder multicultureel en multireligieus gebeuren was: Chinees-Indische christenen die een Moslim-gebruik hebben overgenomen, om het vervolgens in Nederland uit te voeren in een kring bestaande uit meerdere vormen van … Continue reading Quetzalquatl: Aan het einde van 40 dagen rouw

Aan het einde van 40 dagen rouw voor Pa


40 dagen na de dood van mijn vader hadden we een besloten bijeenkomst met familie en vrienden bij mijn moeder. Ik deed een schriftlezing uit Prediker 3, omdat ik die in een rouwsituaties de meest toepasselijke vind, vooral in een gezelschap waarin grote verschillen zijn in vormen van zingeving. Deze tekst helpt me om te … Continue reading Aan het einde van 40 dagen rouw voor Pa

Is er toekomst voor het poldermodel?


Het Nederlandse poldermodel is eigenlijk een consensusmodel. Vanouds moesten de diverse belangengroepen met elkaar samenwerken om als staat te overleven. De maatschappij is complexer geworden, vanuit de overheid zien we de typische reactie om die complexiteit te lijf te gaan met formalisatie. Door toenemende formalisatie en bureaucratisering van consensusprocessen onstaat echter afstand ten opzichte van … Continue reading Is er toekomst voor het poldermodel?

Toespraak van K: Afscheidswoord aan mijn schoonvader


Lieve familie, vrienden Toen ik anderhalf jaar geleden H leerde kennen, was dat liefde op het eerste gezicht. We waren van plan het rustig aan te doen, elkaar eerst goed te leren kennen, maar een week of drie na onze kennismaking werd Ma heel erg ziek en zijn we midden in de nacht naar het … Continue reading Toespraak van K: Afscheidswoord aan mijn schoonvader