Month: December 2009

In honor of my father


Lament for GandalfA Olórin i yáresseMentaner i NúmeheruiTírien i RómenóriMaiaron i OiosailaManan elye etevanneNórie i melanelye?Mithrandir, Mithrandir, A Randir Vithrenú-reniathach i amar galenI reniad lín ne môr, nuithannenIn gwidh ristennin, i fae narchannenI lach Anor ed ardhon gwannenCalad veleg, ethuiannen.=====================Olórin, who once was...Sent by the Lords of the WestTo guard the lands of the EastWisest … Continue reading In honor of my father

Overdenking bij de crematie van dr. R. Budiman (door ds. Johannes Linandi)


II Timoteüs 4:1-8 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Het … Continue reading Overdenking bij de crematie van dr. R. Budiman (door ds. Johannes Linandi)

Gezamenlijke toespraak HG & LKK


LKK: Patje, Namens Ma wil ik jou bedanken voor het mooie liefdevolle leven dat wij samen meer dan 58 jaar deelden. Voor alle goede zorgen voor ons gezin en de gelukkige jaren die wij samen mocht beleven. In moeilijke tijden hebt u mij bijgestaan met raad en daad van de Heer. HG: U bent altijd … Continue reading Gezamenlijke toespraak HG & LKK

Uitvaartceremonie Pa


Mijn vader vroeg in zijn gebeden vaak om Goddelijke bescherming en leiding, waarop hij dan ook vertrouwde. Hij zei vaak: 'God zorgt voor ons'. Toen ik als kind in Yogyakarta woonde, heb ik een keer meegemaakt dat een christelijk gebouw werd ingewijd, ik weet niet meer of het voor de kerk was of voor de … Continue reading Uitvaartceremonie Pa

In memoriam


Met intens verdriet deelt de kerkenraad u mede dat onze nestor en predikant in ruste dr. Rudy Budiman op donderdag 10 december 2009 in de leeftijd van 82 jaar plotseling is overleden.  Dr. Budiman was de eerste predikant en de stuwende kracht achter de GKIN die geworden is tot wat het nu is, gesprekspartner van … Continue reading In memoriam