Month: August 2013

Overdenkingen met betrekking tot kristallen schedels


O Er zijn veel verhalen in omloop over de vermeende wonderbaarlijke kwaliteiten van kristallen schedels, veelgehoorde schrijvers hierover zijn : Eugène Boban, Mitchell-Hedges. Mijn fascinatie met schedels was al op jonge leeftijd, lang voordat ik ooit hoorde van diverse theorietjes over de kracht van de schedels. Wat ik hier over de schedels schrijf, zijn mijn persoonlijke … Continue reading Overdenkingen met betrekking tot kristallen schedels

runenspel


Runenspel aangeschaft: Merkwaardig, de rune ingwaz komt in twee varianten voor, de rune thurisaz ontbreekt! Oplossing: de ingwaz variant die er uitziet als een ruit, voorzien van verticale streep: <|>, vervolgens |> met extra kleur gemarkeerd. Duiding: het teveel aan ingwaz uitgebalanceerd met thurisaz