Day: June 28, 2005

Namen van god in de joodse traditie


Tetragrammaton:YHVH, onuitspreekbaar en geheim gehouden tot heden.Adonai: lett. 'mijne heren' (enkelv. adoni, mijn heer)Ehyeh-Asher-Ehyeh: ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijnEl: in het semitisch taalgebied de term voor schepper en oppergodElohim: godenEl Elyon: allerhoogste godHashem/Hadavar: de naam/het woord (word gebruikt ter vervanging van het uitspreken van de Tetragrammaton buiten rituele … Continue reading Namen van god in de joodse traditie