Day: June 10, 2005

Asatru


Bron: Wikipedia Ásatrú (Ása = Asen [goden]; trú = [ge]trouw) is de oude, voorchristelijke religie van Noord-Europa. In Scandinavië ook wel Forn Sed (de Oude Weg) genoemd. De Germaanse mythologie heeft diepe wortels in de westerse cultuur, maar het bronmateriaal is historisch omstreden en dikwijls fragmentarisch of tegenstrijdig. Belangrijke bronnen zijn onder andere de Edda … Continue reading Asatru