Namen van god in de joodse traditie


Tetragrammaton:YHVH, onuitspreekbaar en geheim gehouden tot heden.
Adonai: lett. ‘mijne heren’ (enkelv. adoni, mijn heer)
Ehyeh-Asher-Ehyeh: ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn
El: in het semitisch taalgebied de term voor schepper en oppergod
Elohim: goden
El Elyon: allerhoogste god
Hashem/Hadavar: de naam/het woord (word gebruikt ter vervanging van het uitspreken van de Tetragrammaton buiten rituele context)
Shaddai: vernietiger, bergbewoner, wachter van de poort
Shekhinah: (vrouwelijke) verschijningsvorm van god
Yah: afkorting van YH

One thought on “Namen van god in de joodse traditie

  1. Gematria

    Woorden ontleden tot letters, letters herberekenen tot nummers, nummers optellen tot getallen, getallen weer herleiden tot andere woorden die dezelfde getalswaarde hebben, daarmede een verbinding leggen tussen verschillende concepten…

    Ook een manier om poetisch/magisch denken aan het werk te zetten, in het spanningsveld tussen verscheidene concepten die met elkaar worden verbonden, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten.

    Ik heb me laten vertellen, dat Nachas (Slang) en Mashiah (Gezalfde) dezelfde getalswaarde hebben, als je die twee verbindt krijg je wel een heel bijzondere Godvorm!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.