Qabbalah


http://en.wikipedia.org/wiki/Qabbalah#Origin_of_Jewish_mysticism

In de Wikipedia vond ik een groot aantal referenties mbt Qabbalah, wat me het meest aansprak was de uitspraak dat de oudste vormen van Qabbalah in feite empirisch waren, en dat pas in latere tijden uitwerkingen dmv levensboom etc werden gemaakt.

Wat ik ook interessant vind, zijn de diverse messianistische bewegingen die zich baseerden op de Qabbalah, groepen die dmv Qabbalistische praktijken trachten om de komst van de Messias te bespoedigen.

Het meest aansprekende hierin, is het idee dat het Paradijs hier op Aarde gerealiseerd moet worden, dat het niet iets is wat je maar moet afwachten na je dood.

Qabbalah als metafysisch denkraam is op zich een interessant intellectueel model, maar de vraag die ik steeds blijf stellen bij esoterie is:
welke implicaties heeft dit voor het dagelijkse handelen?

De Qabbalistische stromingen, die een werkrelatie weten te bewerkstelligen tussen metafysica en dagelijks handen vind ik pas echt interessant!

De Zondvloed in het Gilgamesj-Epos


Zes dagen en zeven nachten overspoelden stortregens en stormvloed hoe langer hoe hoger het land Als nu de zevende dag aanbrak, luwde de wind en liep het getij af; de golven rolden terug als een wegtrekkend leger Kalm werd de zee; de wind ging liggen en de watervloed bedaarde . . . Toen ik op het weer lette, was er stilte rondom, maar heel het mensengeslacht was in modder vergaan Vlak en eindeloos was de wereld geworden Ik opende het luik en de zon scheen op mijn gezicht en neergehurkt zat ik te schreien; de tranen liepen mij over de wangen Ik keek uit naar land in de eindeloze zee en ik zag een eiland op slechts twaalf roeden afstand Zeven dagen zit de ark vast op de berg Nisir Ook deze Babylonische Noach laat eerst vogels uit: een duif en een zwaluw, die terugkeren omdat ze nergens een rustpunt vinden, en een raaf, die lijken vindt om op te azen En na het verlaten van de ark brengt hij een offer aan de goden maar het zijn geen goden om lief te hebben In blinde willekeur hebben zij deze ramp ontketend Tweemaal zeven reukvaten zette ik neer en legde in hun schalen ceder, mirte en riet De goden roken de geur, de goden roken de zoete geur; als vliegen kwamen de goden er op af Maar zodra de verheven godin was gekomen zwaaide zij met een vliegenklap die de Hemelgod haar geschonken had: "O, goden, zo min ik vergeet het sieraad aan mijn hals, zal ik ooit deze dag vergeten Laat de goden maar nederkomen, behalve Enlil, die mag niet tot het reukoffer naderen – omdat hij onbedachtzaam de ramp veroorzaakte, die de mensheid in het verderf stortte."

The Thirteen Goals of a Witch (Scott Cunningham)


I. Know Yourself
II. Know Your Craft
III. Learn
IV. Apply Knowledge With Wisdom
V. Achieve Balance
VI. Keep Your Words In Good Order
VII. Keep Your Thoughts In Good Order
VIII. Celebrate Life
IX. Attune With The Cycles Of The Earth
X. Breathe And Eat Correctly
XI. Exercise The Body
XII. Meditate
XIII. Honor The Goddess And The God