Month: May 2005

Spreeksteen


Grondwet Art. 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Grondwet Art. 7.1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Vriendschapsbrood


Dit brood wordt gemaakt van zuurdesem, een natuurlijk gistend deeg dat gedurende negen dagen bewerkt wordt. In mijn netwerk heet het deeg "Herman", we hebben het dan ook vaak over "Herman Brood". Het is heel goed mogelijk dat iemand anders een andere naam aan het ontvangen deeg geeft. Naamgeving is belangrijk, dat geeft het deeg … Continue reading Vriendschapsbrood

Ritueel van het Pentagram


Opening:De magus neemt het zwaard in zijn rechterhand en wendt zich naar het OostenGroet de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistisch Kruis: Hij raakt zijn voorhoofd aan en zegt: ATEH (Gij zijt) Hij raakt zijn borst aan en zegt: MALKUTH (het Koninkrijk) Hij raakt zijn rechter schouder aan en zegt: VE-GEBURAH (en de Kracht) … Continue reading Ritueel van het Pentagram