Spreeksteen


Grondwet Art. 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Grondwet Art. 7.1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Vriendschapsbrood


Dit brood wordt gemaakt van zuurdesem, een natuurlijk gistend deeg dat gedurende negen dagen bewerkt wordt.

In mijn netwerk heet het deeg “Herman”, we hebben het dan ook vaak over “Herman Brood”.
Het is heel goed mogelijk dat iemand anders een andere naam aan het ontvangen deeg geeft.
Naamgeving is belangrijk, dat geeft het deeg een persoonlijkheid, en maakt het hele proces een stuk persoonlijker.

De cyclus van negen dagen doet mij denken aan het katholieke ritueel van de novene, waarbij negen dagen en nachten lang een kaars wordt aangestoken en gebeden wordt om een belangrijke hartenwens te verwezenlijken.

Elke keer dat ik het deeg bewerk, spreek ik in gedachten een wens uit: “Ik wens…dat ik met degene, voor wie ik dit maak, een zuivere hart-verbinding heb”.

Dit negendaagse ritueel geeft mij, elke keer dat ik bezig ben met het deeg, een moment van rust om even stil te staan bij mijn vriendschappen en andere relaties.

De volgende vragen dienen zich aan:

Met wie zal ik op de negende dag het deeg delen?
Ik moet drie vrienden/vriendinnen uitkiezen. Dat kunnen geen willekeurige vreemden zijn, gezien de wens die ik uitspreek. Wanneer het contact niet zuiver aanvoelt, kan ik daarmee dit ritueel niet delen.

Het ritueel doet me denken aan de gelijkenis van Jezus de Nazarener, waarin hij zijn volgelingen ertoe aanzette om “het zuurdesem van de wereld” te zijn.
Met dit ritueel van vriendschap kunnen wij ook een beetje het zuurdesem van de wereld worden.

Het is niet noodzakelijk om te wachten totdat je het deeg van iemand anders krijgt; je kan zelf de cyclus starten door het deeg te maken: neem de hoeveelheden die beschreven wordt bij dag 4, en begin op deze manier jouw eigen cyclus van dag 1.

De basis is het deeg wat je kreeg van een vriend of vriendin.
Na de negende dag geef je ook een deel aan drie vrienden of vriendinnen.
Je moet het deeg als volgt verzorgen;

Zet het NIET in de koelkast maar zorg dat het warmte krijgt.
Dek het nooit af met een deksel, een theedoek mag wel.
Het deeg zal groeien dus zorg voor een ruime schaal.
——————————————————————————–
Dag 1:

Vandaag heb je het deeg ontvangen.

Dag 2 en 3:

Roer het deeg een aantal malen per dag goed door met een houten lepel.

Dag 4:

Het deeg heeft honger, voedt hem daarom met:

200 ml melk
125 gr. bloem
200 gr. suiker
Dag 5, 6, 7, 8:

Roer het deeg wederom een aantal malen per dag om met een houten lepel.

Dag 9:

Het deeg heeft weer honger gekregen. Het is tevreden als je hetzelfde geeft als bij dag vier.

Hierna moet je het deeg verdelen over vier bakjes waarvan je er drie weggeeft, het vierde bakje hou je zelf.

Dag 10:

Je geeft het deeg vandaag voor het laatst te eten.

Vul daarom het overgebleven deeg aan met:

50 ml olie
3 eieren
250 gr. bloem
200 gr. suiker
2 theelepels bakpoeder
2 theelepels kaneel
200 gr noten en/of rozijnen o.i.d.
Een grote appel aan stukjes
Meng het deeg goed door elkaar.

Vet een cakeblik in en besprenkel het met kristalsuiker.

Giet het deeg daarin over.

Bak het deeg in 90 minuten gaar.

Gasoven stand 3/4, elektrische oven op 170 graden

Ritueel van het Pentagram


Opening:

De magus neemt het zwaard in zijn rechterhand en wendt zich naar het Oosten
Groet de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistisch Kruis:

Hij raakt zijn voorhoofd aan en zegt: ATEH (Gij zijt)
Hij raakt zijn borst aan en zegt: MALKUTH (het Koninkrijk)
Hij raakt zijn rechter schouder aan en zegt: VE-GEBURAH (en de Kracht)
Hij raakt zijn linker schouder aan en zegt: VE-GEDULAH (en de Heerlijkheid)
Hij plaats zijn handen tegen elkaar voor zijn borst en zegt: LE-OLAM (tot in Eeuwigheid)
Hij houdt het zwaard met beide handen omhoog en zegt: AMEN (zo is het)

De magus doet de Begroeting van de Heersers van de Kwartieren, beginnend in het oosten:

De magus tekent in de lucht het Pentagram van Opening (respectievelijk beginnend bij het bovenste punt naar linksonder, van linksonder naar rechts horizontaal, van rechts horizontaal naar links horizontaal, van links horizontaal naar rechtsonder, van rechtsonder naar het bovenste punt, tenslotte wijst hij met het zwaard naar het centrum van het Pentagram)

Groet de Heerser van het Oosten:
Heerser van het Oosten, wees welkom in ons midden!

De magus wendt zich naar het Zuiden, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Zuiden:
Heerser van het Zuiden, wees welkom in ons midden!

De magus wendt zich naar het Westen, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Westen:
Heerser van het Westen, wees welkom in ons midden!

De magus wendt zich naar het Noorden, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Noorden:
Heerser van het Noorden, wees welkom in ons midden!

Bevestig de aanwezigheid van de Heersers van de Kwartieren:

De magus komt terug in het Oosten en sluit de cirkel door het zwaard naar het centrum van het eerste pentagram te brengen, hij staat met armen in cruciform:

Voor me staat de Heerser van het Oosten,
Achter me staat de Heerser van het Westen,
Aan mijn rechterhand staat de Heerser van het Zuiden,
Aan mijn linkerkant staat de Heerser van het Noorden.
VOOR MIJ VLAMT HET PENTAGRAM
ACHTER MIJ SCHIJNT DE ZESPUNTIGE STER

Proclameer de intentie van dit ritueel:

De magus wendt zich naar het Centrum zegt:
We openen de cirkel in de naam van de Opperste Heerser der Machten

De intentie van dit ritueel is…

Het symbool van dit ritueel is…

De magus voert het aangekondigde Werk uit: (een meditatie, of een diepergaand ritueel, om de opgeroepen energie een plek te geven)

Einde van het ritueel

De geopende cirkel van licht moet weer gesloten worden, en de opgeroepen Machten bedankt als welkome gasten die nu weer huiswaarts keren.

De magus staat op zijn oorspronkelijke plek en zegt:
We sluiten de cirkel en danken de Opperste Heerser der Machten.

De magus neemt het zwaard in zijn rechterhand en wendt zich naar het Oosten; hij groet de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistisch Kruis.

De magus doet de Begroeting van de Heersers van de Kwartieren:

De magus tekent in de lucht het Pentagram van Afsluiting (respectievelijk beginnend bij linksonder naar boven, van boven naar rechtsonder, van rechtsonder naar links horizontaal, van links horizontaal naar rechts horizontaal, van rechts horizontaal naar linksonder, tenslotte wijst hij met het zwaard naar het centrum van het Pentagram)

Groet de Heersers van de kwartieren:
Heerser van …, wij danken u voor uw aanwezigheid!
VOOR MIJ VLAMT HET PENTAGRAM ACHTER MIJ SCHIJNT DE ZESPUNTIGE STER

De magus neemt afscheid van de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistische Kruis.

Alle aanwezigen sluiten hun aura af met een cirkel, verzegeld met een kruis.

Het ritueel wordt definitief afgesloten met een korte stampvoet op de grond, om weer helemaal te aarden.

In het ritueel van het_pentagram zijn met opzet de Namen van de Heersers der Kwartieren weggelaten; afhankelijk van het type ritueel kan men daar de namen van de Engelen, de Zodiac, de Taro of andere Machten invullen.

Cirkel van Licht


Inleiding

De cirkel van Licht is een basisritueel, bedoeld om zowel de deelnemer als de werkruimte te begeleiden bij diverse vormen van spiritueel werk en/of dieper gaande rituelen.

Werkwijze

We maken via ons kruin contact met de hemel, daarbij stellen we ons voor dat er vanuit de hemel licht op ons schijnt, dat via ons kruin door ons hele lichaam heen stroomt, via onze voeten de aarde in; hierbij laten we alle overtollige spanningen van ons afvloeien, schoonspoelen met het licht, afvoeren via onze voetzolen de aarde in.

We maken via onze voetzolen stevig contact met de aarde, daarbij stellen we ons voor dat er vanuit onze voeten wortels de aarde in groeien, totdat we contact hebben gemaakt met de kern van de aarde; we laten de aardekracht via onze voetzolen omhoogstromen, via ons kruin naar de hemel toe.

Zodra we in onszelf zowel met de hemel als met de aarde de stromende verbindingen gemaakt hebben, houden we deze tweestroom voortdurend in de gaten, door enerzijds ons open te blijven te stellen voor de hemel en anderzijds te blijven wortelen in de aarde.

Het middelpunt van onze lichaamsbewegingen is in onze buik, symbolisch aangegeven door de navel.

Nadat we onszelf innerlijke ruimte hebben schoongemaakt, zuiveren we ook de uiterlijke ruimte, de ruimte waarin we ons ritueel uitvoeren: we laten ons volstromen met de hemelse licht-energie, totdat we via ons hart overvloeien, vervolgens vullen we de ruimte waarbinnen we werken met een cirkel (bol) van licht.

Het middelpunt van de lichtcirkel wordt vaak symbolisch aangegeven door een centraal altaarlicht.

Wanneer we de cirkel deosil (met de zon mee, met de klok mee) lopen, kunnen we het energieniveau op een hoger trillingsgetal brengen.

Het is echter onverstandig om meer energie op te roepen dan men aankan!

In toenemende mate van intensiteit onderscheiden we de volgende niveau’s:
fysiek/aards, astraal/ziel, mentaal/geest, spiritueel/heilig.

De cirkel van licht wordt ingedeeld in vier kwartieren, vier windrichtingen, voor extra stabiliteit.

De cirkel wordt sterker, wanneer we in de vier kwartieren extra krachten aanroepen voor extra bescherming.

De opgeroepen krachten dienen echter met groot respect benaderd te worden!

Zodra de cirkel van licht voldoende is gestabiliseerd, kunnen we aan de slag gaan met diepergaande rituelen en/of meditaties.

The Witches Rune


Darksome night and shining moon,
East, then south, west then north,
Hearken to the witches’ rune.
Here come I to call the forth.
Earth and water, air and fire,
Wand and Pentacle and Sword
Work ye unto my desire.
Hearken ye unto my word.
Cords and Censer, Scourge and Knife,
Powers of the Witches Blade,
Waken all ye into life.
Come ye as the charm is made.
Queen of Heaven, Queen of Hell,
Horned Hunter of the Night,
Lend your power unto my spell.
Work my will by magic rite.
By all the power of land and sea,
By all the might of moon and sun,
As I do will, so mote it be.
Chant the spell and be it done.

Wiccan Rede


Wiccan Rede
Bide the wiccan laws ye must
In perfect love and perfect trust
Live and let live
Fairly take and fairly give

Cast the circle thrice about
To keep all evil spirits out
To bind the spell every time
Let the spell be spake in rhyme

Soft of eye and light of touch
Speak little listen much
Deosil go by the waxing moon
Sing and dance the wiccan rune

Widdershins go by waning moon
Chanting out the baneful rune
When the lady’s moon is new
Kiss the hand to her times two

When the moon rides at her peak
Then your heart desire seek
Heed the northwind mighty gale
Lock the door and drop the sail

When the wind comes from the south
Love will kiss thee on the mouth
When the wind blows from the east
Expect the new and set the feast

When the west wind blows o’er thee
Departed spirits restless be
Nine woods in the cauldron go
Burn them quick and burn them slow

Elder be ye lady’s tree
Burn it not or cursed ye’ll be
When the wheel begins to turn
Let the beltane fires burn

When the wheel has turned a yule
Light the logs and let Pan rule
Heed ye flower bush and tree
By the Lady blessed be

Where the rippling waters go
Cast a stone an truth ye’ll know
When ye have need
Hearken not to other’s greed

With the fool no seaseson spend
Or be counted as his friend
Merry meet and merry part
Bright the cheeks an warm the heart

Mind the threefold law ye should
Three times bad and three times good
When misfortune is enow
Wear the blue star on thy brow

True in love ever be
Unless thy lover’s false to thee
Eight words the wiccan rede fulfill
An it harm none do what ye will

Seizoensfeesten


De Lente-equinox (omstreeks 21 maart)
Equinox: de dag is net zo lang als de nacht.
Lente: Vanaf dit punt worden de dagen langer dan de nachten
We vieren de definitieve doorbraak van het licht.
Thema: nieuwe bloei van het leven.

De Zomerzonnewende (omstreeks 21 juni)
De zon staat op het hoogste punt, dit is de langste dag, de warmste periode, maar hierna gaat het zonlicht weer afnemen.
We vieren het hoogtepunt van het licht.

De Herfstequinox (omstreeks 21 september)
Equinox: de dag is net zo lang als de nacht.
Herfst: Vanaf dit punt worden de nachten langer dan de dagen.
We vieren het afscheid van het licht.
Thema: oogsten, loslaten.

De Winterzonnewende (omstreeks 21 december)
De zon staat op haar laagste punt, dit is de langste nacht, de koudste periode, maar hierna gaat het zonlicht weer toenemen.
We vieren de wedergeboorte van het licht.
Thema: nieuwe hoop