Wat zijn geesten?


Dikke van Dale

quote:
geest (de ~ (m.), ~en, ~en)
1 datgene in de mens wat denkt, voelt en wil => psyche; <=> lichaam
2 de scheppende, bezielende kracht die van iem. of iets uit gaat
3 strekking, bedoeling
4 onstoffelijk wezen
5 iem., beschouwd als een sterke, vooral intellectuele, persoonlijkheid

Waarover praten wij, als we het woord ‘geest’ gebruiken?
geest-psyche: psyche komt uit het grieks en betekent ziel of vlinder, dan hebben we het over de geest als ziel.

geest-onstoffelijk: etymologisch gezien is er een verband tussen geest en gas, geest als onstoffelijk ‘iets’, zoals ‘spirit’ etymologisch verbonden is aan ‘spiritus’.

In de Joodse traditie wordt onderscheid gemaakt tussen ruach (goddelijke, hogere) geest en nephesh (dierlijke, instinctieve, lagere) geest, die beiden aspecten vormen van de menselijke geest.

In de Arabische traditie word gesproken over jinni, een soort van elementale geesten.
Over Salomo word gezegd dat hij heerser was over de jinni.
In de Koran is sura 72 (al-jinni) gewijd aan de jinni.

In de Egyptische traditie worden nog meer onderverdelingen van ‘geest’ gemaakt:
ba, de bewuste identiteit & persoonlijkheid
ka, het etherisch dubbellichaam
sekhem, de aangeboren magische energie
sah, het astraallichaam
khaibit, de schaduw, de aura

De vraag blijft dus:
Waarover spreken wij, als we het woord ‘geest’ gebruiken?
Over ‘iets’ dat in beginsel bij de mens hoort?
Zo ja, welk aspect van dat ‘iets’ benoemen we dan?
Of over ‘iets’ dat ook niet-menselijk van oorsprong kan zijn?

3 thoughts on “Wat zijn geesten?

 1. Ik heb ooit in een workshop tijdens een geleide fantasie mijn eigen begrafenis gevisualiseerd:
  Een variant op de klassieke viking scheepsbegrafenis: op een vlot de zee op drijven, midden op zee de fik er in!

  Het beeld was beinvloedt door de slotscene van ‘First Knight’

  Ik heb dan ook in mijn testament laten vastleggen dat ik gecremeerd wil worden (en zeker geen orgaandonatie). Ik wil geen enkel fysieke binding met mijn aardse lichaam achterlaten als mijn hypothetische ziel verder gaat.

  Deze versie van begrafenis gaat lijnrecht tegen de abrahamistische tradities, m.n. de joodse traditie gaat uit van fysieke wederopstanding, maar dan moet er wel een fysiek lichaam begraven zijn geweest.
  Dus als je heidens definieert als niet-abrahamistisch, dan is dit een heidense begrafenis.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.