Day: January 19, 2007

Egidius, waer bestu bleven


Egidius, waer bestu bleven?Mi lanct na di, gheselle mijn.Du coors die doot, du liets mi tleven.Dat was gheselscap goet ende fijn.Het sceen teen moeste ghestorven sijn.Nu bestu in den troon verhevenClaerre dan der zonnen scijn,Alle vruecht es di ghegheven.Egidius, waer bestu bleven?Mi lanct na di, gheselle mijn.Du coors de doot, du liets mi tleven.Nu bidt … Continue reading Egidius, waer bestu bleven