Geomantie


In de middeleeuwen werd het Arabische geomantie-systeem vertaald in het Latijn, waardoor het toegankelijk werd voor Europa.
Het systeem kwam erop neer, dat men willekeurig strepen trok in het zand, waarna via een soort telsysteem het patroon werd teruggebracht op een tetragram, een patroon van vier even of oneven aantal punten. Tenslotte werd het tetragram van een duiding voorzien.

Het Arabische geomantie systeem (welke later onderdeel werd van de Golden-Dawn praktijken) doet me denken aan het orakel van Ifa.
(Zie: http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/29afr_uk.htm)
In dat systeem word geworpen met vier cowry-schelpen of palmnoten, het resultaat kan je zien als een binair tetragram zoals die ook ontstaat bij het Arabische systeem.
Elk tetagram word voorzien van (mondeling overgeleverde) commentaren.

Ik heb het vermoeden dat het orakel van Ifa ouder is dan het Arabische systeem.
Omdat de verzen, behorende bij de tetragrammen, mondeling worden doorgegeven, is het systeem voortdurend aan het groeien: naast de oude overgeleverde verzen ontstaan ook actuele nieuwe verzen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.