Day: November 25, 2007

Netwerk-marketing zuigt


Ik moet denken aan pyramide-constructies van network-marketing, zoals toegepast bij diverse systemen:
Aloe Vera, Nikken, Herbalife etc.

Altijd het gevoel gehad dat dit systeem niet klopte, want het is gebaseerd op een verkoop binnen netwerken van vrienden of cursisten, dan krijg je verstrengeling van belangens.

Ooit tegen een goede vriendin, die hiermee bezig was gezegd:
“Als ik nu nee tegen jouw product zeg, voel ik me schuldig naar jou toe, dat voelt niet goed aan, ik begin niet aan dit systeem”.

Nog erger is het, als je therapeut of trainer je zoiets probeert aan te smeren, want in de leraar-leerling situatie is het nog moeilijker om nee te zeggen.

Kortom, network-marketing zuigt!

Psalm 18


Love is my strength
It is the rock that is my anchor,
my home, my shelter,
my steadfast friend, my respite.
I call to Love when in danger,
I rely on Love in the time of death;
In distress Love rises to my lips.

Hurricanes rage, tornadoes destroy,
The sea rises like a mountain
and the mounatins shake and fall like waves;
The dark and the light dance and sparkle as
Stars leap across time to the rhythm of Love,
Lightening and river kiss in passion, tongues touching,
At the call of Love.

Love is my strength.
She has tucked me in the down of her wing,
Fed me a merciful harvest.

Comfort to my body,
balm for my soul,
answer to my longing,

Angela Magara

Shapechangers & Otherkin


In de vroege fase van de foetus zijn mensen nog reptielen, dus eigenlijk zijn we allemaal reptielen.

Er zijn overleveringen mbt reptielmensen zoals de Naga, en andere verhalen over diverse beestmensen, en vergeet niet de overleveringen mbt shapechangers (mensen die in beesten kunnen veranderen of andersom)

In de sjamanistische tradities is shapechanging een belangrijke techniek, maar wordt er weinig moreel oordeel geveld mbt het soort wezen waarin je verandert of waarmee je verbinding hebt.
Slang is een Wijze Genezer, dus als er iets zou bestaan als Slangemensen dan zit daar niet perse negatieve connotaties aan in het sjamanistische perspectief.
Het idee dat Slangemensen per definitie slecht zijn, is een misvatting uit de Joods-Christelijke traditie die de Slang heeft gedemoniseerd.

Een moderne variant vh idee van Shapechangers zijn de zgn Otherkin, mensen die geloven dat ze eigenlijk andere wezens zijn in mensengedaante.

Nu kan ik me best wel voorstellen dat iemand tijdens een sjamanistische trance Beer manifesteerd, maar volgens mij is het in de sjamanistische tradities niet zo dat iemand zoiets ook in de dagelijkse werkelijkheid continue doet.

Kol Nidrei


Alle geloften,
namelijk de verbintenissen, de onthoudingen, de verplichtingen, de vaststellingen, de plichten en de eden, die wij beloven, zweren, onszelf opdragen en binden op onze ziel, vanaf deze Jom Kippoerim tot de Jom Kippoerim die vervolgens komt, bij welzijn; zij alle, wij hebben spijt daarvan, zij alle zijn ongeldig, nietig, geannuleerd, gestopt en ontbonden, niet gelden ze en niet blijven ze overeind.
Onze geloften zijn geen geloften, onze eden geen eden.

Bezetenheid


In de Reclaiming-traditie wordt gesproken over ‘aspecteren’, dwz tot op zekere hoogte/diepte je laten overnemen door ‘dat andere’.

Afhankelijk van hoe ver je daarin wil/kan gaan, het is dus een kwestie van hoeveel controle je overgeeft.
In de ‘lichte’ trance voel je vaag die ‘aanwezigheid’ terwijl je de ‘normale wereld’ ook nog op de achtergrond ervaart, in de ‘diepe’ trance is de ‘normale wereld’ zo ver op de achtergrond dat je die niet meer waarneemt maar in de plaats daarvan de ‘andere wereld’, in die laatste variant kan het gebeuren dat ‘de ander’ jouw hele systeem helemaal overneemt.

Een extreme variant hiervan kan je zien bij de trances bij voudoun-priesteressen, waar de hele lichaamstaal wordt overgenomen door de karakteristieke bewegingen van ‘die ander’ .

In deze tradities wordt ‘bezetenheid’ of ‘het aspecteren’ gezien als dienstbaarheid aan de goden, iets in de trant van je lichaam uitlenen zodat de godheid kan spreken en handelen in de menselijke werkelijkheid.

In de Joods-christelijke traditie heeft de term ‘bezetenheid’ een slechte naam gekregen, omdat deze wordt geassocieerd met ‘bezetenheid door slechte geesten’.

In mijn visie beschouw ik de ‘goden’ als archetypes, die met enige voorzichtigheid benaderd moeten worden, dus ook in het ‘aspecteren’ of ‘bezetenheid’.

Voor alles is er een tijd en een plaats, je kan niet overal zomaar Dionysos ongebreideld aspecteren (om maar een voorbeeld te noemen).