Day: November 16, 2007

Geomantie


In de middeleeuwen werd het Arabische geomantie-systeem vertaald in het Latijn, waardoor het toegankelijk werd voor Europa.Het systeem kwam erop neer, dat men willekeurig strepen trok in het zand, waarna via een soort telsysteem het patroon werd teruggebracht op een tetragram, een patroon van vier even of oneven aantal punten. Tenslotte werd het tetragram van … Continue reading Geomantie

Pleidooi voor een multireligieuze samenleving


In paganistische kringen wordt vaak gesproken over het belang van contact maken met 'de goden van het land'. Volgens mij is de christelijke traditie dusdanig ingebed in de West-Europese cultuur, dat je zou kunnen stellen dat Jezus en Maria behoren tot 'de goden van het land'. Ik kan me dus goed indenken dat men bij … Continue reading Pleidooi voor een multireligieuze samenleving