Day: November 16, 2007

Geomantie


In de middeleeuwen werd het Arabische geomantie-systeem vertaald in het Latijn, waardoor het toegankelijk werd voor Europa.
Het systeem kwam erop neer, dat men willekeurig strepen trok in het zand, waarna via een soort telsysteem het patroon werd teruggebracht op een tetragram, een patroon van vier even of oneven aantal punten. Tenslotte werd het tetragram van een duiding voorzien.

Het Arabische geomantie systeem (welke later onderdeel werd van de Golden-Dawn praktijken) doet me denken aan het orakel van Ifa.
(Zie: http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/29afr_uk.htm)
In dat systeem word geworpen met vier cowry-schelpen of palmnoten, het resultaat kan je zien als een binair tetragram zoals die ook ontstaat bij het Arabische systeem.
Elk tetagram word voorzien van (mondeling overgeleverde) commentaren.

Ik heb het vermoeden dat het orakel van Ifa ouder is dan het Arabische systeem.
Omdat de verzen, behorende bij de tetragrammen, mondeling worden doorgegeven, is het systeem voortdurend aan het groeien: naast de oude overgeleverde verzen ontstaan ook actuele nieuwe verzen.

Pleidooi voor een multireligieuze samenleving


In paganistische kringen wordt vaak gesproken over het belang van contact maken met ‘de goden van het land’.
Volgens mij is de christelijke traditie dusdanig ingebed in de West-Europese cultuur, dat je zou kunnen stellen dat Jezus en Maria behoren tot ‘de goden van het land’.

Ik kan me dus goed indenken dat men bij Christian Wicca dit besef ook daadwerkelijk in praktijk brengt.

En in het Midden-Oosten kan men nog steeds sporen vinden van de Vrouwelijke tegenhanger van Adonai:
Eloha, Al-lat, etc.
Waardoor er ruimte onstaat voor Jewish Wicca of Muslim Wicca.

Het Reclaimen van Jezus, Maria, Adonai, etc. Deze concepten bevrijden van eeuwenlange Orthodoxie, ruimte maken voor Heterodoxie.

Erkennen dat (Calvinistisch) Christendom onderdeel is van het Nederlandse cultuurgoed, en dat we best wel de goede dingen daaruit kunnen Reclaimen voor onze eigen spiritualiteit.

Tevens erkennen dat de Islam de positie van het Jodendom aan het innemen is in Europa (compleet met de gebruikelijke stigma’s van ghettovorming etc).

Wat dan ook inhoud dat de pagans moeten leren omgaan met een situatie waarin de Abrahamisten (joden, christenen, moslims) in het parlement der godsdiensten nog steeds de grootste coalitie vormen terwijl de pagans in de oppositie zitten.

Misschien dat het tijd wordt, dat pagans loskomen van het ‘burning times’ -trauma, en zich gaan opstellen als ‘His/Hers Majesty’s loyal opposition’?

Waarmee ik zou willen pleiten om vanuit paganistische hoek enerzijds kritisch maar ook anderzijds respectvol om te gaan met de aanhangers van het Abrahamisme.