Day: May 31, 2008

Zin en onzin van genezende stenen


Interessant onderzoek: in hoeverre is de kracht die men toekent aan de edelstenen ‘all in the mind’ OF intrinsieke eigenschap van de stenen?
Geldt die vraag niet voor alle zogenaamde krachtvoorwerpen, krachtwoorden, kortom magie in de veelgebruikte definitie van ‘de verandering van bewustzijn naar wens’?
Persoonlijk beschouw ik magie als een aanvulling bij mundane handelswijze, maar geen vervanging.
Zo zou ik een kankerpatient afraden om chemo te onderbreken om  helemaal over te gaan op Bachbloesem, tenzij die persoon in de terminale fase zelf daartoe besluit (want als je toch definitief opgegeven bent door de reguliere geneeskunde dan heeft die chemische weg geen meerwaarde meer)