Scheiding van Kerk en Staat in Nederland!


Het ideaal van gescheiden kerk en staat gaat al mis bij de eedaflegging van de Koningin, ‘bij Gratie van God’.

In mijn visie moet een heerser bij gratie van het Volk heersen, dan scheidt je kerk en staat.

Nu wordt het huis van Oranje gelegitimeerd door de Kerk, terwijl dat huis door een staatsgreep in de Nederlandse Republiek aan de macht kwam.

  • Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.