Day: June 13, 2009

Oordeel over Jomanda


Bekend zijnde als medium die boodschappen doorgeeft van gene zijde, heeft Jomanda grote invloed op mensen."Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht. Jomanda heeft haar daarin gesteund en bevestigd."Dit soort mediums zijn een gevaar voor de geestelijke volksgezondheid.Het is wel zo gemakkelijk om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die ervoor kiezen … Continue reading Oordeel over Jomanda