Day: June 21, 2009

Midzomer 2009: Amsterdam Rootsfestival


Op de fiets naar de pont van het NDSM-terrein ging mijn mobiel af: “ik ben bij het Alliantie-podium, waar ben jij”Tegen de tijd dat ik aankwam was de vogel natuurlijk allang weggevlogen naar een andere plek, elkaar bellen ging slecht vanwege de herrie en gebrekkig bereik (teveel bellers op het netwerk?) maar toen ik op het punt stond om naar huis te fietsen ging de mobiel weer af, dus kwamen we elkaar alsnog tegen.Een paar podia met multiculti muziek en dans geproefd, wisselend buitjes en zon ondergaan, gezellig swingen en kletsen, kortom de sfeer zat er goed in!Nog gebrainstormd met een collega-schrijver uit mijn wijk, dat biedt hoop voor inspiratie-happenings in eigen omgeving!Met al die regenboogkleuren aan mensen, eten, hebbedingetjes, krijg ik toch weer hoop voor multitculti Nederland!Dank aan de organisatie van: Amsterdam Rootsfestival

Blogged with the Flock Browser

Tags: ,

De bloedige grondvesten van de Zionistische staat


Voordat de Hebreeuwse stammen hun invasie pleegden in Palestina, waren er al Filistijnen en andere beschavingen.

Allemaal zoveel mogelijk etnisch weggezuiverd tot en met de koningen David en Salomo.

Het ideaal van ‘de oorspronkelijke grenzen van Groot-Israel onder David en Salomo’ is gebaseerd op genocide.

Scheiding van Kerk en Staat in Nederland!


Het ideaal van gescheiden kerk en staat gaat al mis bij de eedaflegging van de Koningin, ‘bij Gratie van God’.

In mijn visie moet een heerser bij gratie van het Volk heersen, dan scheidt je kerk en staat.

Nu wordt het huis van Oranje gelegitimeerd door de Kerk, terwijl dat huis door een staatsgreep in de Nederlandse Republiek aan de macht kwam.

Midzomer 2009


Bewolkt maar droog weer dankzij de gunst van de weergoden…

De zaal was versierd met wandkleden, op elke windrichting een afbeelding van de
Godin in haar aspect van de vier seizoenen: Zomer, herfst, winter, lente.

Verwelkomd door de organisatoren, maakten de gasten kennis met elkaar via een soort opstellingen-spel:

We gingen in de ruimte staan op de as tussen twee verschillende waarden, (bijvoorbeeld veel vs weinig ervaring in rituelen) vervolgens loodrecht op die lijn een as tussen twee andere waarden (bijvoorbeel stadsheks vs natuurheks), dit werd een aantal keren met verschillende waarden uitgewerkt, waardoor er steeds verschillende klusters in de ruimte stonden, en waardoor iedereen letterlijk van elkaar kon zien waar hij/zij stond met betrekking tot een bepaalde waarde.

Aan de knutseltafel werkten we aan sieraden voor de Godin, die later als symbolisch dankoffer aan haar werden gebracht. Tegelijkertijd werden er kruidenbundel gemaakt, dat later opgeladen werd met midzomer-energie voor bescherming van het huis.

Later was er gelegenheid om medicijnbundels te maken, gevuld met voorwerpen ter bekrachtiging van intentie/wens die men kon opladen om later mee te nemen.

Voor mezelf richtte ik me op een aantal recent ontdekte persoonlijkheidsaspecten van mezelf die ik jarenlang heb ontkend maar die ik nu graag de ruimte geef om mezelf meer te ontplooien.

Aan het einde van het ritueel ging de hoorn mede rond, zodat iedereen een wens/intentie kon uitspreken:
Vrede, liefde, vrijheidsstrijd (van de bevolking te Iran en elders), kwam aan bod.

Persoonlijk dronk ik ook op de volwassenwording van mijn oudste.

Na de afsluiting van het ritueel, gingen we naar buiten om het labyrinth te lopen.

Tenslotte rondden we af door gezamenlijk nog even thee te drinken met elkaar.

Het was een inspirerende bijeenkomst!