Geestelijke zelfverdediging


Voorwerpen, symbolen, rituelen, woorden, slogans, muziek, literatuur, filosofie en religie kunnen het gedrag en het bewustzijn van mensen sturen of zelfs overnemen.

Wie gaat tegenwoordig nog het internet op zonder anti-virus? Niemand toch?
En toch zijn er legio mensen die zonder behoorlijke voorbereidingen en beschermingen zich bezig houden met bewustzijnverruimende technieken en middelen.
Dan kan er zomaar van alles binnenkomen in je open geest…

Het numineuze bestaat uit wezens/energie uit de andere werkelijkheid.
Ze hoeven niet perse kwaadaardig te zijn, maar evenmin hoeven ze zich te houden aan de dagelijkse menselijke norm.
Het toelaten van de Anderen in specifieke setting, zoals de trance-rituelen in de Voudoun, zijn bedoeld voor het doorgeven van kennis en vaardigheden uit de andere wereld aan de gemeenschap.

Maar om de Anderen zonder enige voorbereiding en bescherming in je geest toelaten lijkt me onverstandig.
Hoe weet je dat de energie, die je toelaat, passend is bij jouw huidige situatie?
De Anderen hebben hun eigen agenda, hoe weet je dat die past bij jouw agenda?

Ter overweging:
De mens en de Anderen zijn voor elkaar wezensvreemd, ze begrijpen elkaar slechts ten dele, misverstanden zijn zeker mogelijk.
En dan is er ook nog het verschil in macht/vermogen.
Wanneer er significant verschil in macht is, wordt het wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat beide partijen met elkaar tot overeenstemming kunnen komen.
Want als de zwakkere zich zondermeer uitlevert aan de sterkere, of als de sterkere onvoldoende rekening houdt met de beperkingen van de zwakkere, dan zijn ongelukken zeer goed mogelijk.

Ping:  godsdienstwaanzin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.