Brief 03: stam – Voedingsbodem voor groei van mijn Levensboom


Wat maakt dat mijn energie gaat stromen?
Zodra ik bewust kies voor spelen met puzzels, nieuwe dwarsverbanden leggen tussen verschillende bronnen.

Wanneer voel ik me levenskrachtig?
Zodra ik uitvoer wat mijn allerdiepste Stem van me vraagt.
Die Stem noem ik Roeping, Geweten, Innerlijke Waarheid, Lotsbestemming, Wyrd, Dharma.

Doe ik het zelf of gebeurt het door me heen?

Het is een dialoog tussen zender en ontvanger.
Ik vergelijk het met een radio: ik ben zelf verantwoordelijk voor de keuze voor de kwaliteit van de radio en de zenders waar ik op afstem.
Maar ik ben afhankelijk van het materiaal van de radio, de kwaliteit van de kanalen, de kwaliteit van de zenders en de programmering daarvan.

Het geef mij goede energie als ik afstem op een kanaal en zender die op een positieve manier bij mij past.

Maar ook bij mijn meest favoriete kanaal/zender/programma blijf ik kritisch, blijf ik ruimte houden voor discussie.
In deze houding voor ik me geinspireerd door de manier waarop in de Joodse traditie ruimte is om in discussie te gaan met God, zie Job

Mijn Levensboom reikt met de Kroon naar de Bovenwereld, met de Wortels naar de Benedenwereld, en in de Middenwereld is er plek voor Welkome Gasten.

ping: Brief 01: Mijn levensboom – Dreamquest

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.