Day: May 10, 2021

Tarot makeover 01: swap reading an unknown client


Q:

How can I get all the things I need to get done this week, without losing my temper with my family? 

A: (using hedgewitchery)
-Page ♦: bringer of news
-Six ♠: ferryman
-Knight ♠: man in black

Summary:
Try another strategy: take a break, step away from all this chaos; if you allow yourself to ask for help, it will be given.

Evaluatie van De Dode Hoek


De dode hoek is een leergang die in het teken staat van onze persoonlijke en maatschappelijke omgang met de dood.

Na het afronden van de leergang ‘De Dode Hoek‘ ga ik aan de slag met de evaluatie aan de hand van een aantal vragen:

Welk(e) moment(en) is / zijn je sterk bijgebleven uit de bijeenkomsten? 

Thema: Uitvaart:
beelden/muziek/tekst uitzoeken,  de engel, “this ae night“, “now i walk in beauty

Thema: Rouwen:
het beeld van santa muerte die de poort bewaakt tussen leven en dood

Thema: Hiernamaals:
intuitief tekenen: tocht door de benedenwereld, via het doornige pad en de smalle brug door het doolhof, intense ervaring die later een heldere droom gaf, waarbij de Engel Rah-el me beschermde tijdens mijn tocht.

Thema: Palliatieve Fase:
herinneringen aan het sterfbed van mijn moeder, waarbij ik graag meer begeleiding/ondersteuning  voor ons allemaal had willen hebben van het verzorgingstehuis

Thema: Nalatenschap:
boodschap van liefde aan mijn geliefden

Thema: Herinnerdingen:
herinneringen aan het overlijden van mijn grootvader toen ik vier was,  het heeft zeker tien jaar geduurd voordat ik de angst voor de dood onder ogen kon zien.

Thema: Eigen regie:
confrontatie met de vraag, wie durf ik te vertrouwen om namens mij te beslissen als ik dat niet meer kan.

Heb je iets gemist in het programma?

Bij Eigen regie had ik graag meer aandacht willen hebben voor het omgaan met  zelfdoding in directe omgeving.

Wat vind je van de duur / intensiteit van het programma?

De aangeboden onderwerpen waren zeer intens!

Wat vond je van de prijs? 

Prijs/kwaliteit verhouding was goed, maar je selecteert dan wel een doelgroep die dit kan betalen.

Heb je ‘tips & tops’ voor mij als begeleider?

TIP:
de Dode hoek is een bijzonder intens programma,  in mijn beleving zijn de sessies in de huidige vorm goed  te verwerken als het om de twee weken gedaan word.

Beeldbellen aan het einde van de dag blijft een uitdaging, om voldoende energie en focus te houden.

TOP:
Alle bewondering voor wat de begeleider heeft kunnen doen met dit pittige onderwerp.

Wat vond je van de werkvormen?

De interactieve werkvormen, waarbij de deelnemers zelf met een opdracht aan de slag konden,  waren voor mij het beste onderdeel

Wil je verder nog iets vertellen?

De oefening met intuitief tekenen, waarbij we werden uitgenodigd om door te poort te gaan naar hiernamaals, vind ik een waardevolle oefening die veel voorbereiding en nazorg verdient.

Ping: De Dode Hoek

Tarot makeover 00: workshop


Recently I followed the 5-day Tarotmakeover workshops

Day 1:

Q:
Think about a Tarot reading that went really well. What were you doing and who were you being that made it such a positive and enlightening experience?

A:
That one period when I met my twin soul, I fell head over heels in love.
As soon as I drew the Tarot, I was confronted by the Tower.
It confirmed my intuition: this will hurt, this will throw my whole life upside down.
The rest is history… the oracle told me the painful truth.
Nevertheless it was an enlightening experience.
The positive part: I learned to trust my intuition.

Q:
Who are you as a Tarot reader? What are your unique gifts and talents that you can incorporate into your Tarot readings and that will empower you and your clients?

A:
I use the Tarot as window into the other realities: the influences of the past, the dynamics of the presents, the possibilities of the future

Day 2:


Q:
How do you want your sacred space to look and feel like? 

A:
minimal: clean desk, charged by previous cleansing/meditation.

Q:
Go ahead and create your sacred space.
Then, ask a question and pull a card and interpret the message.
What did you experience? 

A:
Investigating the question: How is the relation between angel cards and tarot working out?

SYT angel
The oracle says: Hope-Miracle Making – Free yourself 
Affirmation PS 90.2: I will trust

Tarot: six of wands – VICTORY

interpretation: the connection between the Angel oracle and the Tarot works good!

Day 3

Q:
Brainstorm five powerful, choice-based questions that you could ask the Tarot. 

A:
What is the best practice to build up my spiritual framework?
How do I connect with my spirit-helper in a good way?
How can I find my twin soul?
What is the best way to share my skills and knowledge?
How can I align myself with my mission in this life?

Day 4:

Q:
ask one powerful question, pull 3 Tarot cards, and tell the story. 

A:

investigating the question: What is the best practice to build up my spiritual framework?

Three cards:

First impressions:

Only minors: a practical advice

Two pentacles, one wand: after a lot of groundwork, creating energy

Story:

Doing the Great Work is the solitary path to Mastery

Day 5:

Q:
Find a partner and do a Tarot reading for them, integrating what you
have learned so far.

A:
Because I did not find a suitable sparring-partner in time, I had to skip this question.