Month: November 2007

Netwerk-marketing zuigt


Ik moet denken aan pyramide-constructies van network-marketing, zoals toegepast bij diverse systemen: Aloe Vera, Nikken, Herbalife etc. Altijd het gevoel gehad dat dit systeem niet klopte, want het is gebaseerd op een verkoop binnen netwerken van vrienden of cursisten, dan krijg je verstrengeling van belangens. Ooit tegen een goede vriendin, die hiermee bezig was gezegd: … Continue reading Netwerk-marketing zuigt

Psalm 18


Love is my strength It is the rock that is my anchor, my home, my shelter, my steadfast friend, my respite. I call to Love when in danger, I rely on Love in the time of death; In distress Love rises to my lips. Hurricanes rage, tornadoes destroy, The sea rises like a mountain and … Continue reading Psalm 18

Shapechangers & Otherkin


In de vroege fase van de foetus zijn mensen nog reptielen, dus eigenlijk zijn we allemaal reptielen. Er zijn overleveringen mbt reptielmensen zoals de Naga, en andere verhalen over diverse beestmensen, en vergeet niet de overleveringen mbt shapechangers (mensen die in beesten kunnen veranderen of andersom) In de sjamanistische tradities is shapechanging een belangrijke techniek, … Continue reading Shapechangers & Otherkin

Kol Nidrei


Alle geloften, namelijk de verbintenissen, de onthoudingen, de verplichtingen, de vaststellingen, de plichten en de eden, die wij beloven, zweren, onszelf opdragen en binden op onze ziel, vanaf deze Jom Kippoerim tot de Jom Kippoerim die vervolgens komt, bij welzijn; zij alle, wij hebben spijt daarvan, zij alle zijn ongeldig, nietig, geannuleerd, gestopt en ontbonden, … Continue reading Kol Nidrei

Bezetenheid


In de Reclaiming-traditie wordt gesproken over 'aspecteren', dwz tot op zekere hoogte/diepte je laten overnemen door 'dat andere'. Afhankelijk van hoe ver je daarin wil/kan gaan, het is dus een kwestie van hoeveel controle je overgeeft.In de 'lichte' trance voel je vaag die 'aanwezigheid' terwijl je de 'normale wereld' ook nog op de achtergrond ervaart, … Continue reading Bezetenheid

Hekserij en Sjamanisme in de Lage Landen


Volgens mij zijn de termen 'heks' of 'sjamaan' slechts etiketjes.Er is veel overlap tussen de praktijken van mensen die zich bezighouden met hekserij of sjamanisme, en diverse onderzoekers hebben geen consensus over het gebruik van de terminologie:Mensen die in de negentiende eeuw onderzoek deden in Afrika, signaleerden 'witch-doctor', andere onderzoekers in Amerika categoriseerden vergelijkbare verschijnselen … Continue reading Hekserij en Sjamanisme in de Lage Landen

Hekserij en Gnostiek


Op verschillende heksenforums wordt gespeculeerd mbt de Gnostische oorsprong van Wicca en/of hekserij, daar heb ik zo mijn bedenkingen over: Elke godsdienst maakt gebruik van de bouwstenen van vorige godsdiensten maar ook van concurrenten/tijdgenoten. Het Christendom maakte gebruik van Joodse bronnen, maar werd zeer zeker ook beinvloed door het Hellenisme, dat kan je het beste … Continue reading Hekserij en Gnostiek

Het scheppen van God-vormen


Dion Fortune, een Golden Dawn-adept zegt over het scheppen van godvormen (even in mijn geheugen duiken): het komt er op neer dat je met gedachtenkracht een godvorm kan scheppen (een gedachtenvorm met goddelijke verschijning) die om veiligheidsredenen na het ritueel ontbonden wordt maar die in exceptionele gevallen (bedoeld of onbedoeld) gehandhaaft blijft en zelfstandig verder … Continue reading Het scheppen van God-vormen

Geomantie


In de middeleeuwen werd het Arabische geomantie-systeem vertaald in het Latijn, waardoor het toegankelijk werd voor Europa.Het systeem kwam erop neer, dat men willekeurig strepen trok in het zand, waarna via een soort telsysteem het patroon werd teruggebracht op een tetragram, een patroon van vier even of oneven aantal punten. Tenslotte werd het tetragram van … Continue reading Geomantie